Reportáže

Včera v noci, vlastně spíše dnes nad ránem, jsme se vrátili z finále Notování - písničkové soutěže v Praze. Pokud se ohlédnu za celým ročníkem tak, jak jsme ho stačili prožít my, určitě mi vyvstane úsměv na tváři. Na úvod však musím přiznat, že první cesta do Prahy na základní kolo Notování (leden 2010) až tak optimistická nebyla.

Reportáže
Svátek irského sv?tce Patrika každoro?n? oživí keltské nálady v nás. Ten den bývá zbarven do zelena – zelené šály, zelené ozdoby, zelen? tónované hostince. Plze?ský pivovar Purkmistr p?išel na svátek sv. Patrika se zvláštním zeleným pivem s p?ím?sí šumavských bylin.

Reportáže
Bylo plno i přístavky byly obsazeny. Na setkání osad pozvalo K.T.O., (tedy kapelník Franta Hacker) Brzdaře z Kutné Hory, samozřejmě že Kamarádi táborových ohňů byli lákadlem večera, tři písničky zahrál i Jan Zellen, a o akt šlus se postarali Žraloci Vaška Maršálka.

Reportáže
Ozv?ny Porty, vysokoškolský klub Véeško, Ústí nad Labem, 1. prosince 2009.* Ú?inkovali vít?zové Porty P?elet M.S., Epy de Mye, Xindl X, vtipn? moderoval ing. Josef Vejlupek.* P?ipravily Kulturní st?edisko m?sta Ústí nad Labem a Ars Porta Bohemica za finan?ní spoluú?asti likérky Granette a peka?ské a cukrá?ské firmy Inpeko. A byl to mejdan.

Reportáže
Ústí n. L. – ?tvrt roku uplynulo od letošního ústeckého Mezinárodního finále Porta 2009, ale p?íznivc?m je tento vrchol trampských, folk a country písni?ek p?ipomínán každou chvíli na rozhlasových stanicích i na živých hudebních produkcích.

Po listopadových pražských Stod?lkách se mohli p?íznivci seznámit s tímto nestárnoucím žánrem p?i druhém po?adu Ozv?ny Porty, tentokrát v úterý ve vysokoškolském klubu „Véeško“ v Ústí n.L. na Klíši.

Reportáže
Št?stí, co je to št?stí? Muška jenom zlatá… To praví v jistém filmu klasik… Št?stím pro jiné je nap?., že za n?j n?kdo zaplatí dluhy. Tak se tomu stalo i v p?ípad? Karla Nohavy ze skupiny P?ecespolu, na kterého jsem p?ed ?asem upozor?ovala prost?ednictvím t?chto stránek. A v?zte, že nejen t?chto.
Stal se tém?? zázrak nevídaný, zvlášt? v t?chto kon?inách.