Reportáže
Konečně po dlouhém čase areálek pro Portu jak ušitý. V přírodě, mezi stromy, diváci kousek od muzikantů, prostě to pravé ořechové. Jeviště vkusně vyzdobené. Jen totemu, bych trochu ubral na barevnosti. To ale zařídí čas. Přišlo mi zábavné, že ptačí zpěv neruší, ale ladí s porťáckými písněmi. Jsem zvědavý, kterou si budou příští rok cvrlikat.

Reportáže

P?edevším chci pod?kovat všem, kte?í Portu v ?evnicích p?ipravili a nejvíc asi Jirkovi Vondrá?kovi. Byl jsem párkrát sv?dkem situace, kdy Jirka beze slova šel a okamžit? p?iložil ruku k dílu a vždycky skv?le vymyslel jak danou situaci ?ešit, je dob?e, že tam je, a? už si kdejací škarohlídi ?íkají, co cht?jí a pokud jsem i já m?l n?jaké pochyby, jist? je už dnes nemám.

Reportáže

Jistě někdo napíše ucelenou reportáž z druhého ročníku Porty v Řevnicích, ale když už jsem se dostal do areálu na novinářskou akreditaci, cítím za povinnost, a to za povinnost příjemnou, předat alespoň pár svých postřehů ze dvou večerů. Jednak jsem rád, že se Porta v Řevnicích už zabydlela. Bylo plno a sluší jí to tam. I druhá scéna na volejbalovém hřišti je dobrý nápad, možná lepší než byla loni scéna přímo v městečku.

Reportáže
Tak už jsem snad dohnal spánkový dluh z ?evnic. Co napsat po úžasných t?ech dnech. Jasn?, n?kdo ?ekne, že je to p?ece jen festival, jakých je v tomto ?ase spousty. Jenže, ono to není až tak docela pravda. Porta je jedine?ná v tom, že za ta léta objevila neskute?né množství vynikajících muzikant?, že vychovala a vyu?ila spousty bezejmenných pomocník? a p?es nep?íze? a ned?v?ru vytrvala a znovu se za?íná h?át na slunci.

Reportáže
Všechny tyto p?ívlastky m?la scéna Na h?išti, kde m?la prob?hnout sobotní semifinálová sout?ž o postup do finále Porty a ned?lní recitály finalist?. Loni byla recitálová scéna až dole ve m?st? a nebyla to dobrá volba. Scénu m?la na starosti stejn? jako oblastní kola ?eská tábornická unie, jmenovit? kluci z Podbrdska Olda Richter, Karel Fencl a Milan a my z Prahy od Lochnesse - Pavla, Mirka a já.

Reportáže
Je možné si koupit lístek na koncert jediné skupiny a přitom si plnohodnotně vychutnat slibovaný blues-folk-jazz-šansonový program? Ano, alespoň v případě nového uskupení Jamajz to možné je, protože tvrdé jádro tvoří ostřílení muzikanti, který jsou ve výše zmíněných žánrech jako doma.