Reportáže

Bobování pro DanielaUž popáté jsme se letos dne 14.4.2012 sešli na Bobování v Hrobu. I tento rok se zde sešel velký po?et lidí, dokonce si myslím, že o n?co více, než p?edchozí roky. Atmosféra byla jako vždy perfektní a velmi p?íjemná. Hned na za?átku jsme m?li možnost vid?t malého Dane?ka, který zv?dav? postával v pop?edí u pódia, kde zkoumal odposlechy a reprobedny.

Reportáže

Marek EbenHudební skupina bratří Marka, Kryštofa a Davida Ebenových patří už dlouho k stálicím české hudební scény. S ohledem na pracovní vytížení všech tří bratří trio nekoncertuje tak často, jak by si jejich příznivci možná přáli, nicméně ti si o to víc pak mohou vychutnat vzácné chvíle živého vystoupení.

Reportáže

Chris ReaAutor melancholických písní, nosných melodií i rockových vypalovaček, milovník blues, majitel nezaměnitelného chraplavého hlasu a brilantní kytarista mající na svém kontě bezmála 30 miliónů prodaných nosičů na celém světě – to je Chris Rea. Scénárista, režisér, herec, malíř, vydavatel – i to je Chris Rea. Ctitel dobrého jídla a sportovních aut – to je také Chris Rea. Hvězda-nehvězda, jejíž kariéru neprovázejí skandály, drogy a střídání partnerek – tohle všechno je Chris Rea.

Reportáže

Křižanovský Vaťák 2011Na rybářských sádkách U Tří louží v Křižanově dnes už nikdo nepozná, že minulý týden se zde konala akce, která je tak trochu recesí na letní festivaly. Ano Křižanovský Vaťák!  Festival, na němž se letos představilo 48 muzikantů, o které se snažíme s týmem pořadatelů postarat co možná nejlépe, a cca 300 posluchačů.

Reportáže

Petr Janda27.9. se po prázdninové pauze v pražské Malostranské besed? odehrál další, v po?adí ?tvrtý koncert ze série koncert? Olympic Retro, jímž se kapela vrátila k albu Olympic 4.
To vzniklo v dob?, která nebyla pro Olympic nejš?astn?jší. Z p?vodní sestavy z?stali jen Petr Janda a Mirek Berka; za bicí usedl Petr Hejduk a na basovém postu se v krátkém ?ase vyst?ídali Ji?í Korn a Ladislav Chvalkovský.