Archiv 2008
Zvu vás k návštěvě malé fotogalerie věnované jihomoravskému kolu Porty, které proběhlo v Brně-Černých Polích 14. března.
Najdete ji na adrese: http://hudba.proglas.cz/fotogalerie/fotogalerie.html?galleryID=120.
Kromě toho na našich specializovaných hudebních stránkách najdete spoustu dalšího čtení o muzice (nejen folkové): http://hudba.proglas.cz.

Milan Tesař
Radio Proglas (hudební redakce)

Archiv 2008
V rámci hudebního týdeníku Slyšte, lidé! uvedeme v sobotu 13. prosince na Radiu Proglas t?etí díl seriálu Galerie Krte?k?. Tento volný cyklus mapuje novodobou historii ?eského folku na pozadí divácké ceny z našeho nejv?tšího (nejen) folkového festivalu Zahrada. Tentokrát se budeme v?novat držitel?m ceny Krte?ek z let 1998 a 1999, tedy z let, kdy se festival konal poprvé a podruhé ve svém sou?asném p?sobišti, v Nám?šti na Hané.

Archiv 2008
Crazy Man...špi?atý boty, stetson, doma spousta kytar, ?erná Amerika na kolech, skv?lý muzikant, zp?v s country "Nashvillským jódlem" a k tomu krásný písni?ky na albu Crazy Man. To je Petr Kocman v roce 2008. Neuv??itelných 18 písni?ek a 1 hodina 12 minut a 59 vte?in skv?lé muziky.
Na album se dlouho ?ekalo, ale už je hotové! Vydává ho Akordshop, který se stal m.j. vydavatelstvím portovních CD. Takže na Vánoce m?žete mít krásný dárek...
Zajímavostí jsou duety s Lucií Vondrá?kovou, Honzou Nedv?dem a klipov? již zpracovaná Leaving On A Jetplane s Jirkou Vondrá?kem. Krom? t?í písni?ek sv?tových autor? (J.Denver, B.Dylan, E.John) jsou všechny od domácích tv?rc? a nechybí zde ani n?ha, ani sd?lení, nebo pr?zra?nost kytar a n?kolikahlas?.
Tak si vychutnejte nové album od hlavního p?edstavitele ?eské moderní country hudby, které je v prodeji i v internetovém obchod? na stránkách Porty.

Archiv 2008
Bio Illusion na Vinohradské t?íd? 48 si pamatuje snad každý Pražan. Bylo založeno v roce 1929 uzená?em Maceškou a s malými p?estávkami se v n?m promítalo až do roku 2006. Po 76 letech provozu bylo uzav?eno z nedostatku financí. V roce 2007 získala bývalé kino Illusion D?tská opera Praha a založila v n?m Divadlo Talent – Illusion. Protože talent není iluze, jejich dramaturgie dává prostor mladým talent?m z r?zných um?leckých obor? a pronajímá prostor ke konání zajímavých akcí, jako je ta naše.

A Portýr se ptá: Kde vzniknul nápad, ud?lat Ozv?ny Porty práv? tady?
Zdá se, že všechno souvisí se vším a ti co se mají potkat, se potkají. Ale št?stí nikdy nep?ichází samo. Vždycky tomu p?edchází hledání, úsilí a d?ina. A pak teprve najednou... Když jsem oslovoval redaktory a dramaturgy r?zných radií, jestli by zahráli n?co z Porty a jestli by ji propagovali, tak jsem samoz?ejm? oslovil moji letitou kamarádku Alenku Kumstý?ovou z ?RO Praha. Ud?lali jsme do radia rozhovor, slovo dalo slovo a Alenka mi prozradila, že je dramaturgyní divadla Illusion, kde je stále p?vabná scéna a že by tam byl i prostor na eventuální koncert. No a pak už to dál let?lo k Ani?ce Roytové a rad? Porty. Snad to bude tak zda?ilé, jako nápad s ?evnicemi.

Archiv 2008
Ozvěny Porty
21.11. 2008 v Divadle Talent - Illusion
Vinohradská 48, Praha 2
Blíží se nám poslední letošní akce Porty a tou jsou Ozvěny.
Jak vidno z plakátu, Ozvěny se uskuteční v Praze V divade Talent Illusion. Jedná se o bývalé kino Illusion, ve kterém v současné době sídlí Dětská Opera. Má nadhernou atmosféru a k tomu možnosti video projekce na kinoplátně.

Vzhledem k tomu, že jsme Portu v Řevnicích natáčeli na video, budou mít návštěvníci možnost vidět nejen live koncert Žalmana a spol., ale také podívat se zpátky do Lesního divadla v Řevnicích.

Celý koncert odstartují Poutníci, pak se představí vítězové mezinárodní Porty v Ústí - Přelet M.S, dále Šeginy, Bodlo a vyvrcholením večera bude Žalman a starý spol. s Pavlínou Jíšovou.

Archiv 2008
Hned první den po nastávajícím třídenním víkendu, v úterý 18. listopadu 2008, se v P-Klubu Trojická 10 v Praze 2 uskuteční pravidelný koncert skupiny Sekvoj. První set večera, jehož program začne ve 20.00, bude tentokrát patřit hostující trojnásobné držitelce Port z posledních let, folkgrassové kapele Bodlo z Chodova u Karlových Varů. Po přestávce následují písničky Sekvoje a po programu jam obou kapel s diváky, budou-li mít chuť se přidat.
Internetové odkazy: www.sekvoj.wz.cz, www.bodlo.cz

Archiv 2008
Na pět mimořádných koncertů se v listopadu vydá Čechomor spolu, ve své zemi neméně slavnou skupinou, Tapia eta Leturia. Na tyto večery lidové hudby v moderním kabátě se mohou tešit především všichni jižně a západně od Prahy. Čeští bardi vyjíždí v akustické podobě po delší době, Baskové do naší země přilétají potřetí. Jejich vitální projev s přitažlivě neokoukanou melodikou skladeb jsme měli možnost poznat na Sázavafestu v roce 2006 a především na podzim loňského roku v Noci s Andělem na ČT 2 a následné dvoutýdenní šňůře po nejvýznamějších českých klubech. Už sám unplugged koncert Čechomoru nabízí návrat k původnímu zvuku kapely a pro mnohé posluchače tedy změnu.