Bio Illusion na Vinohradské t?íd? 48 si pamatuje snad každý Pražan. Bylo založeno v roce 1929 uzená?em Maceškou a s malými p?estávkami se v n?m promítalo až do roku 2006. Po 76 letech provozu bylo uzav?eno z nedostatku financí. V roce 2007 získala bývalé kino Illusion D?tská opera Praha a založila v n?m Divadlo Talent – Illusion. Protože talent není iluze, jejich dramaturgie dává prostor mladým talent?m z r?zných um?leckých obor? a pronajímá prostor ke konání zajímavých akcí, jako je ta naše.

A Portýr se ptá: Kde vzniknul nápad, ud?lat Ozv?ny Porty práv? tady?
Zdá se, že všechno souvisí se vším a ti co se mají potkat, se potkají. Ale št?stí nikdy nep?ichází samo. Vždycky tomu p?edchází hledání, úsilí a d?ina. A pak teprve najednou... Když jsem oslovoval redaktory a dramaturgy r?zných radií, jestli by zahráli n?co z Porty a jestli by ji propagovali, tak jsem samoz?ejm? oslovil moji letitou kamarádku Alenku Kumstý?ovou z ?RO Praha. Ud?lali jsme do radia rozhovor, slovo dalo slovo a Alenka mi prozradila, že je dramaturgyní divadla Illusion, kde je stále p?vabná scéna a že by tam byl i prostor na eventuální koncert. No a pak už to dál let?lo k Ani?ce Roytové a rad? Porty. Snad to bude tak zda?ilé, jako nápad s ?evnicemi.

Každý host bude mít stejný prostor? Kdo dělal dramaturgii večera?
Dramaturgie hostů z řad soutěžících byla celkem jasná. Vítěz Porty a dva další. Mezinárodní Portu vyhráli Přelet M.S., a protože to časově nevycházelo Xindlu X, zastoupí ho skupina Bodlo. Šeginy se umístili v Řevnicích na třetím místě... A pak záleželo na tom, který z bardů folkové nebo country scény bude mít chuť a čas... Žalman měl obojí a Poutníci taky... Takže je na co se těšit.

Proběhnou nějaké ozvěny z tohoto večera na Country Radiu, které je naším největším mediálním partnerem?
Country Radio a Český rozhlas Praha nám opravdu hodně pomáhají. Probíhají pozvánky, upoutávky a soutěže o lístky o sto šest. Díky ČRO Praha existuje kompletně zmapovaná Porta nejen z Řevnic, ale i z minulých let. Takže je spousta materiálu, který se může použít na CD. V tom nám zase pomáhá nové vydavatelství Akordshop.
Country Radio je ten hlavní mediální partner, kde je jistota, že se ty písničky budou hrát. Pro Portu udělal Tomáš Domečka několik samostatných pořadů a víkendů. Tím se dostaly do éteru nahrávky, které jsou aktuální právě letos a věřím, že to bude pro Country Radio pozitivní přínos mladé krve. Také bych tu rád poděkoval například panu Tesařovi z Proglasu, protože ten dělá zase v Brně pro tuhle muziku obrovskou službu. Ale dík patří všem radiím i internetovým, že šíří to, co je současně mimo trendy většiny našich radií.

Ty jsi docela nenápadně pobíhal s kamerou na řevnické Portě (mimo sta jiných činností). Kolik materiálu jsi natočil? A kolik toho uvidíme my?
Nebyl jsem tentokrát s kamerou sám... Ještě jsme přizvali kameramana Petra Pilného, se kterým jsem na Óčku 4 roky spolupracoval na výrobě Hydeparku. Takže máme teď opravdu kvalitní materiál a už se pilně zpracovává nejen do podoby DVD Porta 2008, ale něco z toho bude k vidění i velkoplošně na plátně Divadla Talent Illusion. Už jsme to vyzkoušeli a je to famózní - vidět Řevnice znovu a velký... Tak to je právě bonus Ozvěn Porty. To se ale musí vidět :-))....

Přemýšlíš už o dalších novinkách, které budou provázet Portu v příštím roce?
Úúúúúúž se to zase chystá. Mnoho věcí, které byly vymyšleny na letošní 41. ročník Porty se kvůli všem změnám nestihly. A také je spousta toho, co se musí vylepšit a dotahnout. S tím samozřejmě souvisí hledání, protože bez toho je každý projekt mrtvý. Zakonzervovat byť úspěšný počin, by znamenalo nechat ho uschnout. V každém případě zase uděláme, jako letos, něco pro samotné divadlo. Budeme pokračovat v brigádničení a rekonstrukci divadla, aby nám tam dobře bylo. Ale to hlavní je pochopitelně dramaturgie celé Porty a scénář všech tří dnů. Samozřejmě tu nebude snaha tvrdě překvapovat diváky, protože ti přijdou na svoje ikony a taky se přijdou podívat, jak si vedou mladí...
Ale hledáme novinky právě ve spojení hvězd naší folk a country scény. Tam je veliký potenciál a doufám, že z toho vzejde pěkná vizitka Porty, která je dnes zase v popředí zájmu. A máme tady ePortýr, takže čtenáři se postupně dozví, co se chystá.
Hlásat plány se nevyplácí. Tak jen řeknu, těšte se :-))

jvz