Archiv 2008
Otevřen bude rovněž stanový kemp. Jen kousek od divadla je louka, kde bude voda, jeden Grand stan, WC a tak se dá na kytary hrát i tady. Platí historický výrok, že basu si do lesa neponeseš. A Grand piano také nebude na louce k dispozici. Ale písničky s sebou.

Archiv 2008
Dnes p?ináší Rádio Folk po?ad Country Highway, ve kterém vedle Jamese Otta, Karla Gotta, Mavericks ?i Time McGrawa uslyšíte i porotce letošního národního finále Porty Petra Kocmana. Po?ad se vždy vysílá v den premiéry ve 14:00, 19:00 a 23:00. Následující den pak v 9:00 a ve 21:00 a v následující sobotu ve 14:00 a v ned?li ve 21:00.

Archiv 2008
Dne 26. května se v Novém Boru koná již 13. díl pořadu Zhasínání, jehož hudebním hostem bude tentokrát písničkářka Jana Drvoštěpová z Děčína a tím nehudebním výtvarník Luděk Paprskář. Pořad začíná v 19:00 hod. Vstupné činí 55 Kč. Kapela Zhasni, organizátor Zhasínání, je finalistou letošní autorské Porty, která proběhne v Ústí nad Labem.

Archiv 2008
Kapelám sout?žícím letos ?i v minulosti na Port? nabízíme možnost spolupráce s ePortýrem. Pokud se událo ve vaší kapele n?co zajímavého, vydali jste demo ?i desku, získali jste n?jakou cenu ?i došlo u vás k personálním zm?nám, neváhejte nám o tom v n?kolika ?ádcích napsat.

Archiv 2008
Kapela Kámen úrazu, ú?astník pražského finále Porty, získala 1. místo v sout?ži trampských kapel na Paracountry festivalu, který prob?hl v rámci ?ípské pout?. Dan?a Sedlá?ková, ?lenka kapely, mi k tomu napsala: "První místo jsme ne?ekali a takovou pompu p?i vyhlašování také ne. Zatím ješt? nejsme zvyklí na televizní kamery a blýskání fotoaparát? ze všech stran :-))). Ovšem broušená váza, obrovský st?íbrný pohár a další v?cné ceny z rukou hejtmana ústeckého kraje, ministra zem?d?lství a nám?stka ministra dopravy, ty nám ud?laly opravdu radost... A hlavn? to, že jsme se líbili. O umíst?ní rozhodovala odborná porota." (www.kamenurazu.cz/)

Archiv 2008
Písničkář Pavel Petran dotočil své první CD s názvem "Dneska už vím". Pavel se zúčastnil letošního Pražského finále Porty, kde skončil na třetím místě v hlasování diváků i poroty. Také byl vybrán do soutěže Talent Country rádia, které právě probíhá ve vysílání Country rádia. CD je možné objednat a ukázky poslechnout na www.pavelpetran.cz

Archiv 2008
Jak jste si mohli všimnout ePortýr ožil. Rád bych vám představit spolupracovníky, kteří do ePortyra pravidelně píší nebo občas pošlou článek či jinak pomohou. O nějaké stálé redakci sice nemůže zatím být ani řeči, ale těší nás, že s k nám oslovení lidé v drtivé většině případů neobrátili zády. Je to pro nás znamení, že Porta jim není lhostejná.
Cimbura - napsal několik navštívenek do rubriky "Představujeme hosty Porty"
Jirka Fryč - rovněž se podílí na navštívenkách. Oba jsou spolehliví a vymýšlí neotřelé otázky pro hosty
Markéta Janoušková - čte a opravuje hrubky v článcích (hlavně po mně) a pak mi nadává nebo kroutí hlavou.
Marek Jonáš - první, kdo se nám sám ozval. Povede rubriku Portafórum
Pavla Stodolová - píše články o Řevnicích ze všech stran
Víťa Troníček a Lochness - dodali nekolik reportáží a nemusím je představovat
Hanka Hosnedlová - skvělá novinářka a věrná pomocnice Porty po dlouhá léta
Luboš Stráník a Ivan Němec - nejaktivnější posílači informačních mailů z organizátorů oblastních kol a abych nezapomněl, tak ještě Zdeněk Hejkrlík, Petr Cihelka, Čombe, Petr "Harmonika" Soldát a věřím, že budou další a další. Spolupracujeme také s časopisy a rádii - Folktime (Džexna, Vořech), Folk.sk (Radiar), Ifolk a Rádio Folk (Pavel Rada), Radio Proglas (Milan Tesař), vzájemně se podporujeme se spřízněnými festivaly Folkovým kvítkem, Vyšehraním a dalšími akcemi. O spolupráci s Country Radiem bylo na našich stránkách napsáno hodně. A nakonec zmíním Dášu Borovskou, která tuto stránku vytvořila a bdí nad ní okem ostřížím a hlavně Jirku Vondráčka, jež je neúnavným hnacím motorem, který nám všem pořád píše, telefonuje a zásobuje nás nápady (a úkoly...).