Archiv 2008
Rozhovor s náčelníkem ČTU Petrem Křivohlávkem - Lochnessem o letošní Portě připravuje na pátek 11. dubna internetové Rádio Folk. Petra Chmelařová si s Lochnessem bude povídat o historii Porty, o její současnosti v Řevnicích i v Ústí nad Labem a samozřejmě i o plánech do budoucna.

Archiv 2008
V sále Hospody U Šimk? v H?íb?cím u Horní Cerekve se bude 19. dubna od 14 hodin konat letošní regionální kolo festivalu Porta pro Vyso?inu. Regionální sout?ž se tak st?huje od Jihlavy, stejn? jako velké celorepublikové finále festivalu.

Archiv 2008
Odborná porota pod vedením Ríši Melichara rozhodne a vybere vítěze do českého finále Porty, jež se bude konat 27. – 28. června v Řevnicích. Druhé západočeské předkolo a Západočeské finále soutěže se uskuteční tuto sobotu 19. dubna v kinosále v Březové.

Archiv 2008

Mezi služebn? nejmladší hosty Porty pat?í trampfolkové trio Epy de Mye vzniklé díky š?astnému setkání Honzy P?esli?ky - Mauglího (d?íve Bonsai ?. 3.) s Luckou Cíchovou a Lukášem Kazíkem (oba d?íve Lu?á?ci). Hrají od ledna 2005 a již toho roku se zú?astnili finále Porty. Mauglího zdánliv? jednoduché písni?ky si získávají srdce poslucha?? díky své hudební i texta?ské nápaditosti, vtipu a zp?vnosti. To vše je umocn?no rychlým dozráváním instrumentalistické a vokální dokonalosti souboru i jeho obdivuhodným nasazením a bezprost?edností na scén? i mimo ni. Mezi sout?žemi roku 2007 se tém?? st?ží hledá ta, které by se zú?astnili a nevyhráli… (více na www.epydemye.cz)

Archiv 2008
Již tuto sobotu 19. 4. 2008 se sjedou interpreti hudby country, folku a bluegrassu do sálu restaurace U Šimk? v H?íb?cí u Horní Cerekve. Za?íná tam PORTA 2008. Od 14:00 hodin se rozezní struny kytar a dalších nástroj? a vypnou se hlasivky k vrcholnému výkonu. Vždy? jde o hodn?, vít?z oblastního kola postoupí do Národního finále Porty, která se letos koná v ?evnicích u Prahy.

Archiv 2008
Chřibskokarpatské oblastní kolo se uskuteční v sobotu 26. dubna 2008 v HIPOCENTRU KORYČANY. Do 10. dubna, tedy do dne uzávěrky tohoto oblastního kola, je zaregistrováno 14 soutěžících – kapely TEZE z Veselí n/Mor., Plevel 48 z Kyjova, B.P.T. Zlín, Ztráty a nálezy z Morkovic, Telegraf z Uh. Hradiště a Malá pohoda ze Sudoměřic. Dále je přihlášeno duo Rusavská střela a sedm sólistů.

Archiv 2008
O dalších podrobnostech ?evnické Porty se m?žete do?íst v následující tiskové zpráv?. Další podrobnosti budeme zve?ej?ovat nejen na tomto míst? pr?b?žn?.