Archiv 2008
(reportáž a výsledky)

P?ed cca 100 diváky (50 platících a samoz?ejm? ostatních muzikant?) prob?hlo Krušnohorské kolo Porty 2008. Myslíme, že si musíme dát neskromn? organiza?ního pašáka, protože vše prob?hlo v ?asovém rozvrhu, nikdo nep?ijel pozd?, muzikanti byli všici spokojeni, nikdo si na nic nest?žoval, host dojal starší, ale i mladší ?ást publika, následující jam v Tavern? u Tasa se protáhl až do ?tvrté hodiny ranní, ku?ata byla skv?le ogrilována, prost? p?edkolo Porty, jaké si pamatujeme my s Verunkou ješt? z dob let osmdesátých, kdy jsme brázdili sout?žní, portovní vody i my.

Archiv 2008
Organizáto?i Podorlického oblastního kola sout?že Porty 2008 zvou všechny p?íznivce trampské, folkové, country a bluegrassove hudby na setkání, které se koná dne 12. 4. 2008 od 13:00 hodin ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Hostem ve?era bude Pavlína Jíšová a p?átelé. Koncert vít?z? a host? za?íná v 19:30 hodin.