(reportáž a výsledky)

P?ed cca 100 diváky (50 platících a samoz?ejm? ostatních muzikant?) prob?hlo Krušnohorské kolo Porty 2008. Myslíme, že si musíme dát neskromn? organiza?ního pašáka, protože vše prob?hlo v ?asovém rozvrhu, nikdo nep?ijel pozd?, muzikanti byli všici spokojeni, nikdo si na nic nest?žoval, host dojal starší, ale i mladší ?ást publika, následující jam v Tavern? u Tasa se protáhl až do ?tvrté hodiny ranní, ku?ata byla skv?le ogrilována, prost? p?edkolo Porty, jaké si pamatujeme my s Verunkou ješt? z dob let osmdesátých, kdy jsme brázdili sout?žní, portovní vody i my. Je velmi důležité hodně moc poděkovat zvukařskému duu, Helence a Karlovi Toupalovi, protože tak profesionálně připravenou techniku jsme už dlouho nezažili, moc díky. Doufáme, že se i ostatním vše tolik líbilo a těšíme se nashle příští rok.

A zde jsou výsledky:

Postup do Řevnic:
Pavel Houfek band - Teplice
5 oříšků pro Popelku - Litvínov

Postup do Ústí n. Labem - autorská Porta:
Zhasni - Nový Bor

(Luboš Stráník, zdroj: www.stranici.cz)

PS: Fotky dodám později, jen co se mi podaří je správně zformátovat. Honza