Mezi služebn? nejmladší hosty Porty pat?í trampfolkové trio Epy de Mye vzniklé díky š?astnému setkání Honzy P?esli?ky - Mauglího (d?íve Bonsai ?. 3.) s Luckou Cíchovou a Lukášem Kazíkem (oba d?íve Lu?á?ci). Hrají od ledna 2005 a již toho roku se zú?astnili finále Porty. Mauglího zdánliv? jednoduché písni?ky si získávají srdce poslucha?? díky své hudební i texta?ské nápaditosti, vtipu a zp?vnosti. To vše je umocn?no rychlým dozráváním instrumentalistické a vokální dokonalosti souboru i jeho obdivuhodným nasazením a bezprost?edností na scén? i mimo ni. Mezi sout?žemi roku 2007 se tém?? st?ží hledá ta, které by se zú?astnili a nevyhráli… (více na www.epydemye.cz)

Dokážete vyjmenovat ceny vyhrané během loňského roku?
Nejde to sice střelit od boku, ale při pohledu na naší „skříň slávy“ lze spatřit Krtka Zahradního za 3. místo, Portu Jihlava, Portu Ústí n.L., Moravského vrabce za 3. místo, Bohunický dřevák, Jizerskou notu – ocenění za nejlepší píseň. To jsou ty hmotné … Potom si v sobě neseme spousty cen nehmotných a ty už se někdy těžko pojmenovávají.

V čem podle vás spočívá tajemství vašeho úspěchu?
To je ale „obrovskej Tajem“. Můžeme akorát prozradit, že to souvisí s naší utajenou vědeckou činností.

Za tři a půl roku své existence jste získali pověst soutěživé party. A co teď, když už jste vyhráli téměř všechno?
Nad soutěžemi neříkáme definitivní ne, ale budeme teď vyhrávat spíš pro lidi. Cítíme se vlastně pořád na začátku. Asi to bude tím, že čím výše vylezete, tím je obzor dál.

Obecně se ví, že připravujete své první album. Dodržíte na něm autentický sound, který známe z živých hraní? Bude mít hodně hudebních hostí? Jaké písničky na něm budou? Jiné zajímavost o CD?
Věci jako autentický zvuk, případní hosté, způsob nahrávání, atd. jsou pro nás karty se kterými budeme manipulovat až do úplného natočení a uzavření hry. Bude to pro nás první a těžká partie. Doufejme, že se zadaří. Na CD bude okolo 15 našich písniček a výběr bude jasný až po dotočení.

Při množství vašich koncertů se nabízí otázka profesionalizace souboru. Lákala by vás?
Je to taková tajemná komnata, kolem které člověk prochází, láká ho vstoupit a vždycky se ohlédne, jestli náhodou není pootevřená. Bohužel pod jejími okny leží spousta bezdomovců a vyhořelců. Zatím máme k profesionalizaci daleko. To jsme si ale před lety říkali i o Portě nebo Zahradě. Nebudeme tlačit na pilu…

Kdyby k profesionalizaci došlo, nebylo by třeba určitých ústupků z dnešního zaměření repertoáru v zájmu zavděčení se širšímu publiku?
Tento druh profesionalizace zdál by se nám poněkud nešťastný.

Vedle muzicírování jste i pořadateli vlastní akce. Povězte o ní něco!
Každá kapela je kapelou zejména tehdy, když má kam pozvat své kamarády, hosty a posluchače. My jsme našim akcím začali říkat Epycentrum a docela dobře se jim daří v Týně nad Vltavou. Všichni jsou tam zváni a specialitou je pokoncertní hudební dýchánek s kapelami a diváky, pro největší nadšence s možností přespání ve spacáku na koberci. Termín Epycenter je zatím nepravidelný a je potřeba jej vystopovat na www stránkách. (www.epydemye.cz)

Je pro kapelu vlastní pořadatelská činnost důležitá, nebo ji děláte jen proto, že vás baví?
Vlastní pořadatelská činnost je pro nás důležitá, protože nás baví a proto, že chceme kapelám oplácet jejich pozvání. Pokud navíc nachází oblibu u diváku, má pro nás velký smysl.

Jak cítíte, jako částeční Jihlavané, přesun národní Porty do Řevnic? Myslíte, že jí to prospěje?
Ano, Řevnice známe jenom z fotek, ale Portě budou asi slušet. Jihlavský amfiteátr s Portou příliš nesrostl. Jinak si myslíme, že jakoukoliv akci dělají z největší části lidé a dění kolem nich. Místa tomu jen napomáhají.

Děkujeme za rozhovor. Připravil Cimbura
Foto: www skupiny