Kapela Kámen úrazu, ú?astník pražského finále Porty, získala 1. místo v sout?ži trampských kapel na Paracountry festivalu, který prob?hl v rámci ?ípské pout?. Dan?a Sedlá?ková, ?lenka kapely, mi k tomu napsala: "První místo jsme ne?ekali a takovou pompu p?i vyhlašování také ne. Zatím ješt? nejsme zvyklí na televizní kamery a blýskání fotoaparát? ze všech stran :-))). Ovšem broušená váza, obrovský st?íbrný pohár a další v?cné ceny z rukou hejtmana ústeckého kraje, ministra zem?d?lství a nám?stka ministra dopravy, ty nám ud?laly opravdu radost... A hlavn? to, že jsme se líbili. O umíst?ní rozhodovala odborná porota." (www.kamenurazu.cz/)