V rámci hudebního týdeníku Slyšte, lidé! uvedeme v sobotu 13. prosince na Radiu Proglas t?etí díl seriálu Galerie Krte?k?. Tento volný cyklus mapuje novodobou historii ?eského folku na pozadí divácké ceny z našeho nejv?tšího (nejen) folkového festivalu Zahrada. Tentokrát se budeme v?novat držitel?m ceny Krte?ek z let 1998 a 1999, tedy z let, kdy se festival konal poprvé a podruhé ve svém sou?asném p?sobišti, v Nám?šti na Hané.
V pořadu budou znít skladby od následujících kapel:
Eoghan O’Reilly & Happy To Meet
Načas
Pět oříšků pro Popelku
Mošny
Kvokál
Spirit
Telegraf
Blue Dogs


Pořad vysíláme v sobotu 13. prosince od 19.15 a v repríze v úterý 16. prosince v 16.55.

Milan Tesař
Radio Proglas (hudební redakce)