Z oblastí

Spolkový důmV roce 2011 přivítají pořadatele i interprety Oblastního kola PORTA pro region Vysočina nové prostory Spolkového domu ve Vlásenici u Kamenice nad Lipou. Po prvotních jednáních se starostou Vlásenice panem Milanem Houškou jsme se shodli, že tento nový kulturní stánek bude pro nás, tedy pořadateleto pravé.  Přinášíme vám několik fotografií exteriéru a interiéru.

Z oblastí

Epy de myeSoutěžícími velmi oblíbené podorlické kolo Porty se uskuteční 5.března v ABC klubu Na Olšinkách v Pardubicích (vedle městských lázní), jako součást festivalu Pardubická folková noc. Nově bude užívat označení "Východočeské oblastní kolo Porty".

Z oblastí

PortyV Zaje?ov? prvním oblastním kolem za?íná 45. ro?ník Porty, který letos bude mít sv?j vrchol poslední ?ervnový víkend v ?evnicích. V tuto chvíli je do sout?že p?ihlášeno tém?? 50 sout?žících a každým dnem p?ibývají nové p?ihlášky.
Prohlédn?te si termíny a místa konání oblastních kol, t?eba vás n?který z nich zláká...

Z oblastí

Již se pomalu stalo tradicí, že po letním finále p?ichází podzimní Ozv?ny Porty. Ty letošní se uskute?nily v nov? otev?eném klubu Mlejn v Praze Stod?lkách. P?ed koncertem se sešla rada festivalu Porta, která se za zav?enými dve?mi radila, tak uvidíme co vyradila. Své trumfy p?edstavilo vedení Ústeckého festivalu, a že se trochu podobají t?m ?evnickým je asi dáno tím, že festival Porta je kompaktní celek.

Z oblastí
Vytrvalý liják nás v pátek provázel celou cestou z Prahy. Na Moravě se jeho vytrvalost změnila v občasné přeháňky. Zaplať bůh, že jsme vyhodili kotvu v Koryčanech. Sychravost počasí vystřídala vlídná hospůdka koryčanského Hipocentra, kde se páteční večer záhy proměnil ve vstupní sejšn Chřibsko-karpatské Porty. Spousta muzikantů z Brna a okolí, nechyběl ani Vojta Kiďák Tomáško. To jsme si "zabékali"! Někteří až do nového rána.