Z oblastí
Tuto sobotu se uskute?ní jihomoravské kolo Porty. Již tradi?n? se v 16.00 hod. sejdou v ?erných polích v Brn? skupiny a jednotlivci, aby se v Kinokavárn? pokusili svými výkony p?esv?d?it porotu, že jsou to práv? oni, kte?í by se m?li v ?evnicích ucházet o keramický nesmyl zvaný Porta. Rozhodovat o postupu bude porota složená z muzikant? známých moravských skupin.

Z oblastí

Východočeské primární kolo Porty ve Svitavách se v letošním roce vrátilo zpět do nádherného prostoru Červené knihovny v Ottendorferově domě. Proti pořadatelům se spiklo snad vše pro soutěž podstatné. Málo přihlášených soutěžících a nemoci, které ovlivnily i složení poroty. Vše ale zvládli, narychlo doplnili porotu a interpretační úroveň toho mála soutěžících jim byla odměnou.

Z oblastí
Dovolte, abychom Vás pozvali na další Krušnohorské kolo Porty, tentokrát 2010. Do sout?že se nám p?ihlásilo 12 kapel v?. písni?ká?? a o?ekáváme, dle úrovn? muzikant?, velmi litý boj o postup do ?evnic a Ústí nad Labem. Takže zbývá jen napsat, že kolo se bude odehrávat v Oseku na sále restaurace Stropník v sobotu 3. dubna 2010 od 13.00 hod.

Z oblastí

Trochu filmařského slangu jsem si vypůjčil pro titulek pozvání do nového ročníku Porty, festivalu, který ač úctyhodný věkem, je každoročně znovu a znovu mladý a od základu nový.

Ano, přes tradici, která se letos prodlouží o čtyřiačtyřicátý ročník, je Porta každoročně omlazována stovkami nových muzikantů, skladatelů, písničkářů. Soutěž zas a znovu začíná od základních kamenů. Těmi jsou především česká primární kola. Všechna vzorně připravena! Stejně jako loni je i letos čtrnáct základních kamenů „poklepáno" pro zahájení stavby dalšího ročníku soutěže Porty.

Z oblastí
Začíná jaro, všechno pučí a na Brdy se po roce vrací Porta." Těmito optimistickými slovy začínala pozvánka, kterou nechali na ePortýr pověsit ve středu "před Komárovem" pořadatelé podbrdského oblastního finále soutěže, TK Zlaťáci ze Zaječova. Z předkol v Zaječově a v Příbrami do něj bylo vybráno celkem tucet kapel a sestava byla tradičně doplněna o vítěze oblastního kola Brány v Zaječově, duo Vrabčáci z Berouna.

Z oblastí
Za?íná jaro, všechno pu?í a na Brdy se po roce vrací Porta. P?esn?ji Podbrdské oblastní kolo Porty 2010. Jako tradi?n? se finále oblastního kola uskute?ní v kulturním dom? Komárov a to 13. 3. 2010 od 13:00 hodin. Zahájení obstará skupina P?elet M.S. a to tradi?ní Vlajkou. Pak se již sout?ž rozjede na plné obrátky o což se postará 12 sout?žních skupin, které postoupily ze dvou p?edkol v P?íbrami (Huntík) a ze Zaje?ova.