Z oblastí
Dovolte, abychom Vás pozvali na další Krušnohorské kolo Porty, tentokrát 2010. Do sout?že se nám p?ihlásilo 12 kapel v?. písni?ká?? a o?ekáváme, dle úrovn? muzikant?, velmi litý boj o postup do ?evnic a Ústí nad Labem. Takže zbývá jen napsat, že kolo se bude odehrávat v Oseku na sále restaurace Stropník v sobotu 3. dubna 2010 od 13.00 hod.

Z oblastí

Trochu filmařského slangu jsem si vypůjčil pro titulek pozvání do nového ročníku Porty, festivalu, který ač úctyhodný věkem, je každoročně znovu a znovu mladý a od základu nový.

Ano, přes tradici, která se letos prodlouží o čtyřiačtyřicátý ročník, je Porta každoročně omlazována stovkami nových muzikantů, skladatelů, písničkářů. Soutěž zas a znovu začíná od základních kamenů. Těmi jsou především česká primární kola. Všechna vzorně připravena! Stejně jako loni je i letos čtrnáct základních kamenů „poklepáno" pro zahájení stavby dalšího ročníku soutěže Porty.

Z oblastí
Začíná jaro, všechno pučí a na Brdy se po roce vrací Porta." Těmito optimistickými slovy začínala pozvánka, kterou nechali na ePortýr pověsit ve středu "před Komárovem" pořadatelé podbrdského oblastního finále soutěže, TK Zlaťáci ze Zaječova. Z předkol v Zaječově a v Příbrami do něj bylo vybráno celkem tucet kapel a sestava byla tradičně doplněna o vítěze oblastního kola Brány v Zaječově, duo Vrabčáci z Berouna.

Z oblastí
Za?íná jaro, všechno pu?í a na Brdy se po roce vrací Porta. P?esn?ji Podbrdské oblastní kolo Porty 2010. Jako tradi?n? se finále oblastního kola uskute?ní v kulturním dom? Komárov a to 13. 3. 2010 od 13:00 hodin. Zahájení obstará skupina P?elet M.S. a to tradi?ní Vlajkou. Pak se již sout?ž rozjede na plné obrátky o což se postará 12 sout?žních skupin, které postoupily ze dvou p?edkol v P?íbrami (Huntík) a ze Zaje?ova.

Z oblastí
Rozhodn? v?bec nezávidím porot?, která v prvním sobotním odpoledni v b?eznu vybírala z dvacítky p?ihlášených sout?žících jiho?eského regionálního kola Porty, které se odehrávalo stejn? jako loni a p?edloni v Dom? d?tí a mládeže v Sob?slavi, ty nejlepší pro postup do finále. Bez nadsázky solidní úrove?, ale hlavn? ne?ekaná originalita projevu a doslova záplava autorských skladeb dokázaly porotc?m skute?n? zamotat hlavu.

Z oblastí
Dv? desítky hudebních formací letos projevily zájem zkusit své muzikantské št?stí v jiho?eském kole Porty 2010, které se koná stejn? jako loni v osv?d?eném prost?edí sob?slavského Domu d?tí a mládeže v sobotu šestého b?ezna od 14 h.

Z oblastí
Pavlův odchod bez návratu
Tragicky a naprosto nesmyslně byly v Českých Budějovicích v noci ze středy na čtvrtek 11.února 2010 ukončeny životy Pavla Malhockého a jeho ženy Jany. Tato ztráta je o to tragičtější a zbytečnější, že se nemusela stát, kdyby neselhala jak policie, tak celý místní systém. Kdyby bylo vyhověno Pavlovým žádostem o ochranu, mohl dneska s námi sedět ve své oblíbené hospůdce u sklenky vína, učit své žáky hře na kytaru, skládat další báječnou hudbu...