Za?íná jaro, všechno pu?í a na Brdy se po roce vrací Porta. P?esn?ji Podbrdské oblastní kolo Porty 2010. Jako tradi?n? se finále oblastního kola uskute?ní v kulturním dom? Komárov a to 13. 3. 2010 od 13:00 hodin. Zahájení obstará skupina P?elet M.S. a to tradi?ní Vlajkou. Pak se již sout?ž rozjede na plné obrátky o což se postará 12 sout?žních skupin, které postoupily ze dvou p?edkol v P?íbrami (Huntík) a ze Zaje?ova.

Po skončení soutěže vystoupí host skupina Sekvoj a potom již dojde k vyhlášení vítězů a postupujících, které učí porota ve složení: Luboš Stráník, Bohuslav Röhrich, Romana Tomášková, Petra Guthová a Alena Kozáková. Určitě přijeďte, protože na Brdech je na jaře krásně a když k tomu přidáte výbornou muziku tak není co řešit. Na Brdech se na vás těší
TK Zlaťáci Zaječov