Východočeské primární kolo Porty ve Svitavách se v letošním roce vrátilo zpět do nádherného prostoru Červené knihovny v Ottendorferově domě. Proti pořadatelům se spiklo snad vše pro soutěž podstatné. Málo přihlášených soutěžících a nemoci, které ovlivnily i složení poroty. Vše ale zvládli, narychlo doplnili porotu a interpretační úroveň toho mála soutěžících jim byla odměnou.

Porota zasedala ve složení: Robert Křepinský (Trdlo), Lukáš Moravec (IRMA, Do větru), MUDr. Dagmar Veselá (P.S. Dalibor), Pavel Bolcek (Točkolotoč, Pink Panter) a Petr Rimský (písničkář, lektor hudebních škol a dílen). Úderem 15. hodiny pozvala moderátorka Stáňa Plívová na pódium první skupinu. Toto neoblíbené místo si vylosovala skupina DOTEKY, která přijela z Opočna a hned od začátku nasadila vysokou laťku. V dobře znějících trojhlasech byl slyšet moravský akcent. Tato skupina staví hlavně na sólovém zpěvu kytaristy Petra Juráška, kde v dobře aranžovaných věcech skvěle sekundují vokalisté a hodně potenciálu je skryto v pěkném basu kytaristy Zdeňka Svědíka. Texty s dobrými tématy však někdy sklouzávají do klišé popových skladeb.
Z Nového Města n/Metují přijela folková skupina FUKANEC, hrající spolu krátce a jejichž název je zkratkou z Folkové Uskupení Kreativních Amatérských Nadšenců Et. Cetera. Určitě je v nich skrytý velký potenciál, ale ještě mají hodně práce před sebou. Pokud chtějí opravdu vystupovat na pódiu, tak je nutné věnovat pozornost hlavně intonaci ve vokálu a souhře nástrojů v připravených aranžích. Rytmické chyby, nestejné zakončení a u třetí písně také intonace ve vokálech byly hodně slyšitelné.
Jako třetí vystoupila brněnská skupina POCITY. Hned z prvních tónů bylo jasné, že interpreti jsou z kraje, kde v tomto žánru vynikají skupiny Karabina, Kamelot a pod. Bezvadný drive a čtyřhlasý vokál byl někdy narušen špatnou srozumitelností textů s nevyslovovanými koncovkami (mnohdy úplně „zabrblané“) a s přibývající délkou vystoupení se zhoršovala i intonace.
Oldřich BOHADLO a Pavel HURDÁLEK z Náchoda mě hned zpočátku zaujali skvělou hrou Pavla Hurdálka na basovou kytaru. Leader dua Oldřich Bohadlo se pohybuje v různých hudebních projektech od roku 1994 a jeho projev je hodně vyzrálý. Jen škoda někdy menší srozumitelnosti textu a někdy i nedotažených tónů ve vyšších polohách zvláště při snaze o výraz.
Rájec-Jestřebí je domovem vskutku originálního seskupení RESTAURANT NA KONCI VESMÍRU. Podle jejich slov hrají gastronomický folk nebo také folkovou gastronomii, ale ještě některé ingredience chybí. Určitě nešlo přehlédnout jejich restauratérské kostýmy (kuchařská čepice, číšnická utěrka přes předloktí) jen jsem si nebyl jistý, jaký význam mají vyzuté střevíce zpěvačky. Její měkký alt je však ozdobou tohoto sdružení a pro vokálový zpěv by měli věnovat více pozornosti výsledné tónině tak, aby barvy hlasů k sobě lépe pasovaly.
Soutěžní klání zakončila brněnská skupina QUANTI MINORIS, která již mnoho let vystupuje se svým středověkým „hradním rockem“ na různých festivalech, ale i na soutěžích Porty. Díky svému interpretačnímu výkonu zaslouženě postoupila do celonárodního semifinálového kola v Řevnicích. Ke kladům východočeského kola patří i závěrečná beseda soutěžících s porotci, která je vždy vřele přijatá.
Na začátku večerního galakoncertu proběhlo vyhlášení výsledků. Z důvodů snazší technické přestavby zahrál místo vítěze soutěžící druhý v pořadí, duo Bohadlo-Hurdálek a potom již byla dámou večera Pavlína Jíšová a přátelé, ve složení Adéla Lounková, Pavel Peroutka (kontrabas) a Jakub Racek (sólová kytara). Několik písní zazpíval i porotce P. Rímský a celý galakoncert byl pěknou tečkou za východočeským kolem.

Závěrem již jen souhrnné výsledky:
Interpretační soutěž:
1. postup do semifinále v Řevnicích – QUANTI MINORIS -Brno
2. Oldřich BOHADLO a Pavel HURDÁLEK - Náchod
3. RESTAURANT NA KONCI VESMÍRU – Rájec-Jestřebí
Autorská soutěž : porota vybrala pouze jednu skladbu
píseň „To já“ - Restaurant na konci vesmíru (Vlastimil Staněk)

Václav Křemen – Vyhlídka