Z oblastí

Porta Svitavy 2012 SpamPortovní kolo Svitavské oblasti prob?hlo ve svitavském Alternativním klubu Tyjátr v sobotu 28. dubna 2012. Prostory v tomto klubu se ukázaly jako dobrá volba.

Z oblastí

Vít?z Antonín Jar?šekNehodlám napsat recenzi k filmu, jen se mi jeho název vybavil, p?i p?emítání o „pracovní“ návšt?v? jihomoravského kola Porty v Brn?, kde jsem se v sobotu 17. b?ezna objevil v roli delegáta Organiza?ního štábu festivalu.