A-Z kukátko Marcely V.
Na člověku je nejlepší rozum, který jej povznáší nad zvířata a staví do jedné řady s Bohem. Celým životem máme procházet vedeni rozumem, věci nejmenší i největší mají být konány podle jeho rady. Seneca

A-Z kukátko Marcely V.
Poezie může lidi vzrušit, otevřít jim oči, spojit je, vyslovit jejich přání...Konfucius

Poezie lyrická, epická, přírodní, milostná, poezie má mnoho podob. Ne každý člověk je však uzpůsoben jí porozumět. Psaná forma je na vstřebání ještě obtížnější, než v podání, či chcete-li, přednesu, schopného aktéra, s velkým darem řeči a nadáním předat její poslání.

A-Z kukátko Marcely V.
Hra se zp?vy a tanci.
Vzhledem k tomu, že jsem vyr?stala v letech, kdy ROH (Revolu?ní odborové hnutí) aktivn? podporovalo kulturnost národa a dop?ávalo p?ísp?vky fabrikám na vstupenky do r?zných kulturních stánk?, jsem m?la možnost shlédnout ?adu operetních p?edstavení.

A-Z kukátko Marcely V.
Neznám v okruhu svých blízkých, kamarádů a známých nikoho, kdo by se o tuto tématiku alespoň okrajově nezajímal. Já nejsem v tomto oboru nikterak erudovaná a přiznám se, že jsou okamžiky, kdy se nechám ohledně nějakého jevu, výkladem kohosi povolaného, nahlodat. Pak mi to leží v hlavě. Nevím, zda je to právě podáním vykladače, nebo jevem samotným.

A-Z kukátko Marcely V.
Minuta je jednotka, vyskytující se v geodézii, astronomii, matematice, je to i časomíra. Minuta má 60 vteřin, hodina má 60 minut, den má 1440 minut a rok má 525.600 minut. Na minuty počítáme i svůj čas. "Sraz je za pět minut šest", "mám deset minut zpoždění", "jsem tam za pět minut" atd. Koncertní vystoupení se také počítá na minuty, rovněž tak fotbalové, hokejové, či jiné sportovní utkání. Tak krátký časový úsek a přesto tak frekventovaný.

A-Z kukátko Marcely V.
Již první hodina, jež nám život dala, nám z něho i urvala. Rodíce se, umíráme a konec je důsledkem počátku. Seneca
Ne, nebojte, nebo nejásejte, není konec! Já jen tak neskončím, když už jsem se dala do díla. A navíc mě to baví.. Slyšela jsem dokonce, že se to moje "sloupkaření" pěkně čte. To potěší!