A-Z kukátko Marcely V.

dK Port? bezesporu pat?í pocit lehkého závanu dobrodružství.
A? už je to cesta do ?evnic, absolvovaná po vlastní motorizované ose, nebo v tzv. tlupách po kolejích, nebo p?ší stoupání k lesnímu divadlu, skrytém p?ed zraky okolo jedoucích a jak jsem zjistila i p?ed „zraky“ internetových vyhledáva??.

A-Z kukátko Marcely V.

cCountry v naší kotlin? p?edstavuje pro v?tšinu lidí druh hudby, pohybující se léta na tzv. okraji žánr?. Krásná definice velkovýrobc? populární hudby! Ale není to jen styl hudby. Je to p?edevším život, životní styl, Vaše bezprost?ední okolí, které, jaké si ud?láme, takové máme.

A-Z kukátko Marcely V.

bBudoucnost není jen pohled do k?iš?álové koule, ?i šustící karty v rukou v?dmy. Je to n?co, co bychom asi všichni cht?li znát, ale bojíme se nahlédnout. V?tšinou necháváme život plynout v domn?ní, že vše jde tak, jak to máme kdesi p?edepsáno a pokud se k našemu sluchu donese informace typu – silou myšlenky lze b?h osudu ovlivnit – díváme se na ni skepticky. Ale ne všichni…

A-Z kukátko Marcely V.

aDovoluji si prostřednictvím tohoto sloupku upozornit na skutečnost, že se budeme pravidelně na tomto místě setkávat. V nabídce budou různé postřehy, poznámky, vzpomínky, úvahy a historky, tak jak mi je „slina" na jazyk přinese. Doufám, že se nebudete nudit a uvítám i z vaší strany návrhy na další, neotřelá témata.