Z oblastí

Spolkový d?m ve Stod?lkách se stal jako náhradní prostor za rekonstruovaný Klub Mlejn d?jišt?m pražských p?edkol Porty. Celkem 42 sout?žících - jednotlivc?, duet a kapel s nadšením p?edvád?li sv?j sout?žní program. Fundovaná porota ve složení p?edsedkyn? Pavla Marianová (skupina Klí?), Petr Vohnout-Balík (Máci), Vašek K?emen - Vyhlídka (Zlatý orel), Tomáš Hrubý (hudební publicista), Václav Vopravil ( Bachkus) bedliv? sledovala muzikantské výkony sout?žících a pe?liv? zaznamenávala své názory do p?ipravených materiál?...

Z oblastí
Krušnohorské primární kolo Porty se konalo v Oseku u Duchcova o velikono?ním víkendu v sále restaurace Stropník. Po?adatelé v ?ele s Lubošem Stráníkem byli zárukou, bezproblémového pr?b?hu. V krušnohorské oblasti existuje tradi?n? mnoho kvalitních kapel, a tak jsem o?ekával p?íjemné zážitky poslechem p?kné muziky.

Z oblastí
Tuto sobotu se uskute?ní jihomoravské kolo Porty. Již tradi?n? se v 16.00 hod. sejdou v ?erných polích v Brn? skupiny a jednotlivci, aby se v Kinokavárn? pokusili svými výkony p?esv?d?it porotu, že jsou to práv? oni, kte?í by se m?li v ?evnicích ucházet o keramický nesmyl zvaný Porta. Rozhodovat o postupu bude porota složená z muzikant? známých moravských skupin.

Z oblastí

Východočeské primární kolo Porty ve Svitavách se v letošním roce vrátilo zpět do nádherného prostoru Červené knihovny v Ottendorferově domě. Proti pořadatelům se spiklo snad vše pro soutěž podstatné. Málo přihlášených soutěžících a nemoci, které ovlivnily i složení poroty. Vše ale zvládli, narychlo doplnili porotu a interpretační úroveň toho mála soutěžících jim byla odměnou.

Z oblastí
Dovolte, abychom Vás pozvali na další Krušnohorské kolo Porty, tentokrát 2010. Do sout?že se nám p?ihlásilo 12 kapel v?. písni?ká?? a o?ekáváme, dle úrovn? muzikant?, velmi litý boj o postup do ?evnic a Ústí nad Labem. Takže zbývá jen napsat, že kolo se bude odehrávat v Oseku na sále restaurace Stropník v sobotu 3. dubna 2010 od 13.00 hod.

Z oblastí

Trochu filmařského slangu jsem si vypůjčil pro titulek pozvání do nového ročníku Porty, festivalu, který ač úctyhodný věkem, je každoročně znovu a znovu mladý a od základu nový.

Ano, přes tradici, která se letos prodlouží o čtyřiačtyřicátý ročník, je Porta každoročně omlazována stovkami nových muzikantů, skladatelů, písničkářů. Soutěž zas a znovu začíná od základních kamenů. Těmi jsou především česká primární kola. Všechna vzorně připravena! Stejně jako loni je i letos čtrnáct základních kamenů „poklepáno" pro zahájení stavby dalšího ročníku soutěže Porty.