Z oblastí

Epy de myeSoutěžícími velmi oblíbené podorlické kolo Porty se uskuteční 5.března v ABC klubu Na Olšinkách v Pardubicích (vedle městských lázní), jako součást festivalu Pardubická folková noc. Nově bude užívat označení "Východočeské oblastní kolo Porty".

Z Řevnic

?evnice Na stránkách Porty jste si v posledních dnech mohli koupit permanentní vstupenky na ?NF do ?evnic. Vstupenky za zvýhodn?nou cenu budou k dispozici i dále, i když za jiných podmínek, p?esto stále výhodn?. Mimo p?edprodeje internetového jsou letos p?ipraveny p?edprodeje vstupenek, kde budete moci zakoupit vstupenky ve st?edních, jižních a západních ?echách.

Z oblastí

PortyV Zaje?ov? prvním oblastním kolem za?íná 45. ro?ník Porty, který letos bude mít sv?j vrchol poslední ?ervnový víkend v ?evnicích. V tuto chvíli je do sout?že p?ihlášeno tém?? 50 sout?žících a každým dnem p?ibývají nové p?ihlášky.
Prohlédn?te si termíny a místa konání oblastních kol, t?eba vás n?který z nich zláká...