Z oblastí
Začíná jaro, všechno pučí a na Brdy se po roce vrací Porta." Těmito optimistickými slovy začínala pozvánka, kterou nechali na ePortýr pověsit ve středu "před Komárovem" pořadatelé podbrdského oblastního finále soutěže, TK Zlaťáci ze Zaječova. Z předkol v Zaječově a v Příbrami do něj bylo vybráno celkem tucet kapel a sestava byla tradičně doplněna o vítěze oblastního kola Brány v Zaječově, duo Vrabčáci z Berouna.

Z oblastí
Za?íná jaro, všechno pu?í a na Brdy se po roce vrací Porta. P?esn?ji Podbrdské oblastní kolo Porty 2010. Jako tradi?n? se finále oblastního kola uskute?ní v kulturním dom? Komárov a to 13. 3. 2010 od 13:00 hodin. Zahájení obstará skupina P?elet M.S. a to tradi?ní Vlajkou. Pak se již sout?ž rozjede na plné obrátky o což se postará 12 sout?žních skupin, které postoupily ze dvou p?edkol v P?íbrami (Huntík) a ze Zaje?ova.

Z oblastí
Rozhodn? v?bec nezávidím porot?, která v prvním sobotním odpoledni v b?eznu vybírala z dvacítky p?ihlášených sout?žících jiho?eského regionálního kola Porty, které se odehrávalo stejn? jako loni a p?edloni v Dom? d?tí a mládeže v Sob?slavi, ty nejlepší pro postup do finále. Bez nadsázky solidní úrove?, ale hlavn? ne?ekaná originalita projevu a doslova záplava autorských skladeb dokázaly porotc?m skute?n? zamotat hlavu.

Z oblastí
Dv? desítky hudebních formací letos projevily zájem zkusit své muzikantské št?stí v jiho?eském kole Porty 2010, které se koná stejn? jako loni v osv?d?eném prost?edí sob?slavského Domu d?tí a mládeže v sobotu šestého b?ezna od 14 h.

Milníky Porty

MilníkyŘeknu větu, která se vám vůbec nebude líbit: za to, že Porta zůstala zachována, patří díky svazákům. A hned upřesňuji: v 60.letech stejně jako i dnes byla spolupořadatelem Porty Česká tábornická unie. Když byla v r.´70 rozpuštěna, převzali svazáci chtě nechtě i její rozpracované aktivity. Ještě v létě toho roku jsme s Wabim R., Kaymanem a brněnskými táborníky postavili ve štěchovické zátoce vor a spluli s ním po Vltavě a Labi až do německého Magdeburgu.

Milníky Porty
Jako bychom po?ád ješt? nic nechápali, v tom teplém jaru roku ´70. Dva kamarádi z Boot Hillu leželi na prosektu?e, dalšími s vážnými zran?ními v nemocnici. Po?et ob?tí se m?l zdvojnásobit. Grafickou úpravu prvního Portýra, kterého jsme d?lali ješt? s klukama Ryvolovýma a Kajmanem, dod?lal za Kapitána Kida Kobra – ti kamarádi z Liberce byli Kidova rodina.

Z oblastí
Pavlův odchod bez návratu
Tragicky a naprosto nesmyslně byly v Českých Budějovicích v noci ze středy na čtvrtek 11.února 2010 ukončeny životy Pavla Malhockého a jeho ženy Jany. Tato ztráta je o to tragičtější a zbytečnější, že se nemusela stát, kdyby neselhala jak policie, tak celý místní systém. Kdyby bylo vyhověno Pavlovým žádostem o ochranu, mohl dneska s námi sedět ve své oblíbené hospůdce u sklenky vína, učit své žáky hře na kytaru, skládat další báječnou hudbu...