A-Z kukátko Marcely V.

Tím jsem možná na po?átku m?la uvést v život tento sloupek. Jak jste jist? zjistili, ub?hla celá abeceda a jsme op?t na startovní ?á?e. Abecedou tedy za?nu druhé kolo…

A-Z kukátko Marcely V.
Jdi na západ, mladý muži, a tam vyrůstej se svou vlastí. Horace Greeley, americký publicista a politik

Západ je jedna ze světových stran, nebo západní polovina tzv. Starého světa, také geopolitické označení pro státy USA a Kanady. Nazývá se jím i prostor, který obývají národy, jež si osvojily západní kulturu. Jak chcete…

A-Z kukátko Marcely V.

Žít ve vzpomínce znamená žít dvakrát. Martialis

S v?kem tohoto po?ínání p?ibývá. Nedávno, když jsme si s kamarády povídali o dovolených na vod?, jsem si zavzpomínala na událost, která se stala zhruba p?ed t?iceti lety. Takhle hozená cifra na papír m? až šokovala. Ale jest tomu tak.

A-Z kukátko Marcely V.

Šašek, komediant, nebo také ?idi? vozu Tatra dle NECYKLOPEDIE.

P?ekrásné slovo a ješt? lepší osv?tlení jeho významu. Také existuje ob?anské sdružení Tatrman v Sudom??icích, které se v?nuje práci s d?tmi, po?ádá divadelní p?edstavení a kurzy ru?ních prací se základními materiály, jako jsou d?evo, hlína, papír, kámen, barvy atd.

A-Z kukátko Marcely V.

Když čtu po sobě samém, stydím se, že jsem to napsal, poněvadž nacházím bezpočet věcí, jež dle soudu mne samého, jejich autora, si zaslouží být vymazány. Ovidius

Tak vám nevím, jestli tohle nebyl poslední sebekritický člověk v historii lidstva. Spíš se setkávám s nulovou sebekritikou, hlavně v běžném životě. Třeba když se rozhlédnu kolem sebe a vidím mladá děvčata, obzvlášť zjara, či v létě, kterak hrdě nesou svých X kilo navíc, nacpaných jako jitrnice do bokových jeansů a minitriček. Patrně s jedním záměrem - být za každou cenu „in“ a musí být vidět piercing v pupíku. Pokud je ovšem pupík vidět.