A-Z kukátko Marcely V.

ilustračníV Encyklopedii se dočteme, že je to stav nastalý pokusem o zvýraznění části textu nevhodnou barvou, popřípadě nevhodnou intenzitou, nebo druhem barvy. 

A-Z kukátko Marcely V.

ilustračníBludičky jsou podle pověstí zelená, modrá, nebo i jinak zbarvená světélka, která se v noci objevují u bažin a lákají pocestné do močálů. Pověsti o nich jsou rozšířeny po celém území České republiky. Podle démonologických názorů jsou to duše dětí, zemřelých před křtem, nebo duše zemřelých čarodějnic.

A-Z kukátko Marcely V.

altZdraví p?evažuje, zvlášt? všechny vn?jší statky, tak velice, že zdravý žebrák je skute?n? š?astn?jší, než nemocný král. (Arthur Schopenhauer)

A-Z kukátko Marcely V.

uNaše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele (Sókratés).