ilustračníTalent pomůže, ale nedostane vás tak daleko, jako ambice /Paul Arden/

Čtenáři sportovních rubrik našich novin, stejně jako posluchači českého rozhlasu, či televize, mohou dosvědčit, jakou oblibu našlo toto slovo ve sportovní publicistice. A nejen v ní. Lze ho slyšet i v běžném hovoru.

Slovo ambice bylo přejato z latiny, a to, jak dokládá lístkový materiál lexikálního Ústavu pro jazyk český, patrně až na konci 19. století. Znamená snahu, touhu po vyniknutí, uplatnění, tedy asi totéž, jako české synonymum ctižádost a stalo se především jazykovým prostředkem beletristickým.
Jsou však situace, kdy se českému ekvivalentu nedostává náležité významové razance a k vyjádření se použije právě toto přejaté slovo. Setkáváme se s ním téměř dennodenně, v jakékoli oblasti.

Velkých ambicí můžeme pozorovat již u mladé, dospívající generace. Oblast zájmu, co se týká vlastní budoucnosti, jsou pracovní posty na úrovni dnešních čtyřicátníků, práce v kanceláři, k dispozici auto, mobil, notebook, plat minimálně třicet tisíc měsíčně. Paráda.
Velké ambice pozoruji také u potencionálních nastupujících pěveckých hvězd, jejichž klání lze čas od času sledovat v soutěži Superstar. To, že je to povětšinou přehlídka tzv. napucované bídy, ponechme stranou. Leč nejednou uslyšíme z úst vyřazené star prohlášení, že i přes vyřazení se bude zpěvu nadále věnovat. To je chvályhodné. A trochu mě to děsí.

Škoda, že s takovou nadsázkou nehovoří vyřazení v klání portovním, určitě by to byl větší přínos, nežli řešit své komplexy přes stránky ePortýra, jak jsme byli svědky v letech minulých. A to se porotci chovají, oproti Superstar, velice kultivovaně, civilizovaně, skromně a vstřícně. Řekla bych.
Takže abych to shrnula, zdravá ctižádost je žádoucí, neb působí jako pohon k dalším výkonům. Přehnané ambice naproti tomu mohou být někdy až na obtíž. Hlavně okolí. Všeho s mírou.

Mějte se krásně, Vaše Marc