Zpěvník

hudba a text: V. K. Tomáško                      

Až jednou z vlasů si zapleteš cop, krásná jak portréty ze starých dob,
štíhlá a pyšná jak benátská číš, jinému nahá už nezatančíš.

Zpěvník

                            
Lákají dálky, v p?íboji lo?ka se houpá,
ospalé slunce z mo?ských p?n nad obzor stoupá.