Zpěvník

1. Jarmila vždycky mi radila,
abych pracovní dobu dodržel,
dneska mn? ale náramn?
táhlo dom?, a tak jsem prost? šel
Jarmila má totiž dneska narozeniny,
proto jsem dnes p?išel d?íve o dv? hodiny,
na stole sklenice, smích slyšet z ložnice,
v p?edsíni stojí pánské st?evíce.

Doporučujeme

ListíPublikace je v?nována jedné z nejvýznamn?jších osobností ?eské kultury, folkové písni?ká?ce Dagmar Vo?kové. Autorský soubor jejích pís?ových text? je doprovázen básn?mi a kresbami, které vycházejí v?bec poprvé, a p?edstavují tedy i jiné um?lecké aktivity této autorky. 

Novinky v Countryonu

Dám ti k?ídla orl?Skupina Double Eagle p?ichází s dlouho o?ekávaným debutovým albem, které vznikalo plných deset let. Ost?ílení (p?edevším) countryoví muzikanti (Antonín Kny, Petr Kocman, Pavel Kaiser, Zden?k Hradecký a Martin Melni?enko a ?ada jejich host?) p?icházejí za svými fanoušky s deskou až po okraj plnou p?vodních melodických rockových písní ve stylu legend jakými jsou nap?. Eagles, Lynyrd Skynyrd, Little Texas, Eric Clapton ?i Mark Knopfler.
Adresa, kde si CD m?žete koupit: Countryon, U Vodárny 4, Praha 3 (kousek od Nám. Ji?ího z Pod?brad)