A-Z kukátko Marcely V.

HajanyUž od doby, kdy jsem tzv. rozum brala, jsem slýchala toto krásné sloví?ko. / A jist? nejen já/. Jde se do hajan – byla v?ta, která ve mn? vyvolávala pocit vzdoru.

A-Z kukátko Marcely V.

G – GoliášGoliáš byl, dle První knihy Samuelovy, pelištejský bojovník a zápasník, kterého budoucí král David zabil kamenem z praku. Je symbolem velikosti a spojení „David a Goliáš“ znamená nepoměr mezi malým a velkým, které však přesto nezvítězí. To je tak nejznámější význam tohoto jména. 

A-Z kukátko Marcely V.

ilustračníKterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení:“Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný.“ Známý egoista k tomu dodal:“Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe.“
/A.S.Puškin/

A-Z kukátko Marcely V.

PlážDálka je pojem velice relativní. Co člověk, to jiný pohled. Pro některé jedince je překonávání i těch největších dálek zanedbatelné, naopak jsou mezi námi tací, pro které je dálka i hospoda přes ulici. 

A-Z kukátko Marcely V.

Marcela VoborskáČas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé mínus života a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším /Marilyn Monroe/