Milníky Porty

ilustra?ní1972 Sokolov
Další st?hování, tentokráte skoro p?es celou republiku. Dochází ke spolupráci mezi oblastními koly, která tohoto roku prob?hla ve všech krajích republiky.

Milníky Porty

Maršálková HelenaSt?hovavé období Porty (1971 až 1980)
K pátým narozeninám dostala Porta nemilý dárek v podob? zákazu v Ústí nad Labem. D?m kultury v Ústí nad Labem se Porty z?ekl a nastaly ?asy st?hovavé. V t?chto letech se Portami oce?ovala pouze autorská sout?ž a trampská sout?ž. Kategorie folk & country byla nesout?žní, i když porota nakonec ud?lila n?kolik ?estných uznání.

Milníky Porty

kapitán kid1970
Tuhá normalizace tvrdě signalizovala ústeckou derniéru. Portu si "dovolila" vyhrát holandská skupina Smokey Mountain Rangers. V tomto roce 1970 vyšel poprvé Portýr, festivalový bulletin, který od té doby provází všechny další ročníky.

Milníky Porty

Hoboes1969
Porta měla ohlas v tisku, v rádiu se začínaly objevovat portovní písničky, časopisy, především Mladý svět, vydávaly zpěvníky s trampským písničkami. 

Milníky Porty

Greenhorns1968
Tohoto roku je zavedena autorská sout?ž do které dorazilo p?es padesát písní od více než dvaceti autor?. Festival byl rozd?len do dvou žánr? country & western a trampské sbory, v dalších letech se postupn? odd?lovaly další kategorie. Na tento ro?ník se p?ihlásilo 33 kapel. 

Milníky Porty

Z. Friedl, Kapitán Kid a M. KováříkPorta je český soutěžní hudební festival. Byl založen v roce 1967 v Ústí nad Labem. Název festivalu je inspirován údolím Labe Porta Bohemica - Brána Čech, ležící v místech, kde řeka prochází Českým středohořím. Soutěž dává příležitost především začínajícím skupinám a je určena pro žánry trampská píseň, folk a country.