Milníky Porty

ilustrační1999
PORTA Plzeň
Soutěže v oblastech se zúčastnilo 444 skupin a jednotlivců. Finále proběhlo opět v areálu Výstaviště. Tento rok finále přálo počasí a pršet začalo těsně po ukončení všech koncertů. 

Milníky Porty

ilustra?ní1998
PORTA Plze?
Základními koly prošlo více než 400 skupin a jednotlivc?. jiho?eské a západo?eské kolo bylo spole?né pro Trampskou Portu i Portu "bez p?ívlastku". Do finále bylo vybráno 45 sout?žících. Hrálo se op?t do noci a po ukon?ení hraní probíhaly country bály.

Milníky Porty

ilustra?ní1997
PORTA Plze?
Do základních kol se p?ihlásilo více než 300 kapel i jednotlivc?. Finále prob?hlo op?t  na Výstavišti a skládalo ze t?í ve?erních sout?žních koncert? dopln?ných hosty a záv?re?né Dvorany Porty. 

Milníky Porty

ilustra?ní1996
Rok je d?ležitý ve vzájemném postavení obou festival?. Mezi po?adateli Trampské Porty a Porty došlo k urovnání spor? a n?která oblastní kola za?ala být po?ádána spole?n? pro oba festivaly.

Milníky Porty

ilustra?ní1995
PORTA Plze?
Dochází k posunutí termínu festivalu Zahrada (pod vedením bývalého dramaturga Porty Michala Kone?ného). Na tuto zm?nu termínu nereagovali ú?inkující ani diváci pozitivn?. Kde byla tehdy chyba, dnes už nikdo nezjistí a panují zde r?zné názory, ale žánru "naší " muziky to jist? neprosp?lo.

Milníky Porty

wabi daněk1994
Tento rok přinesl mnoho fám a polopravd o Sdružení Porta a o Portě celkově. Základní kola začala probíhat již na podzim roku 93 a na jaře 94 se odehrála kola regionální.
PORTA Svitavy Do finále postoupilo 41 kapel a písničkářů. Přesně po dvaceti letech se Porta podívala do Svitav a hlavní dění se odehrálo v areálu Cihelna.

Milníky Porty

ilustrační1993
PORTA Brno
Minulý ročník opět skončil finančním schodkem a tudíž bylo nutné o jeho uskutečnění jednat už po ukončení ročníku předchozího. Sdružení Porta touto dobu nebylo v příznivé finanční situaci a stálo před rozhodnutím vyhlásit bankrot.