Milníky Porty

Pavel Žalman Lohonka1986
Na dvacátý ročník se celý štáb pečlivě připravoval. Příprava byla znát i na oblastních kolech, které byly tento rok plné komponovaných pořadů na nejrůznější tématiku, country bálů, výstav a dalších doprovodných akcí.

Milníky Porty

Slávek Janoušek1985
Tento rok se uskutečnilo 37 kol a předkol, kterých se účastnilo 437 účinkujících z nichž 29 postoupilo do finále. Žánrově se prosazoval v oblastních kolech výrazně folk. Plzeňské finále začalo již ve středu a přineslo spoustu vynikajících vystoupení.

Milníky Porty

ilustra?ní1984
Lo?ského roku se osv?d?il model oblastních postupových kol a úrove? postupujících se zvedla. Autorská sout?ž zaznamenala další rekord kdy více než 200 autor? p?ihlásilo 359 písni?ek. K osmnáctým narozeninám organizáto?i Port? p?ipravili mnoho zajímavostí a novinek.

Milníky Porty

robert křesťan1983
Tento ročník vstoupila v platnost další změna soutěžního řádu, kdy byla stanovena povinnost na krajské úrovni uspořádat oblastní předkola, ze kterých se postupovalo do krajských kol a odtud do finále. Tato povinnost přinesla omezení počtu postupujících kapel, kdy z krajů do Plzně postoupilo 26 účinkujících.

Milníky Porty

Nezmaři1982
Oslava patnáctých narozenin Porty byla dle reakcí vydařená a proto nedošlo tento rok k významnějším změnám. Jedinou změnou byl vznik Otevřené scény U Sudu za mostem výstaviště. Program na této scéně byl z velké části improvizovaný, sestavovaný z nejoblíbenějších skupin minulého dne. 

Milníky Porty

Vojta Kiďák TomáškoPlzeňské Porty
K patnáctým narozeninám čekal Portu hezký dárek a po období střídání českých a moravských měst jako míst pro finále přišla éra plzeňská. To už měl festival novou generaci obětavých porťáků, kteří jej tvořili nejméně se stejným zaujetím jako jeho otcové. Nicméně, kdesi v zákulisí partajních a svazáckých výborů bděli pověření soudruzi nad jeho ideovou čistotou.

Milníky Porty

copZáchrana v Sokolov?
1980 Sokolov
O tom, že ?trnáctá Porta bude v Olomouci po jejím ukon?ení snad nikdo z organizátor? nepochyboval, ale mocní byly jiného názoru a Porta se tento rok uskute?nila jen díky neuv??itelnému nasazení po obdržení nabídky ze Sokolova, který Portu zachránil již jednou v roce 1972.