Milníky Porty

sekvoj1992
PORTA Olomouc
Došlo k p?esunu Porty z legendární Plzn? a pro "pravou" Portu za?íná druhé období st?hování. Zájem o po?ádání Porty mají v Olomouci a Brn?. Rozhodnutí zní letos Olomouc a p?íští rok Brno. Toto období je charakteristické ?astými zm?nami ve vedení Sdružení Porty, které potrvají ješt? n?kolik dalších let a festivalu nep?inesou p?íliš dobrého.

Milníky Porty

Jaroslav Hutka1991 - 2002 Období dvou Port (Plzeň a Ústí nad Labem)
Nastává dělení festivalu. Zakladatelé chtějí Portu dostat zpět do míst založení a Ústí znovu hraje a zpívá portovní muziku. Pořadatelé v Plzni ale připravují dále Portu v Plzni. Plzeňští si nechávají zaregistrovat název Porta a proto se v Ústí odehrává Interporta. Do hry se vrací i ČTU, která opět pořádá oblastní kola. Z pořadatelů festivalů se stávají dva nesmiřitelné tábory.

Milníky Porty

roháči1990
Společenské změny v roce 1989 přinesly první těžkosti. SSM bylo rušeno, což bylo dobře pro svobodu tvorby, ale otázka zněla jak se budou platit zejména oblastní a krajská kola, která nebyla finančně soběstačná. Dosavadní dramaturg Michal Konečný se nechal slyšet, že Porta skončila 17. listopadu. 

Milníky Porty

ilustrační1989
Tento rok byl pro Portu velmi zvláštní. Opět byl projednáván soutěžní řád o kterém bylo dlouho jednáno. Zaznívaly hlasy o zachování současného modelu, zrušení soutěže,  nebo návratu k rozdělení dle žánrů. Nakonec byla vybrána verze dělící soutěžící dle žánrů, ovšem to nebyl úplně jednoduchý úkol, neb mnoho kapel se nedalo jednoznačně zatřídit.

Milníky Porty

klí?1988
Tento rok byla stanovena další zm?na sout?žního ?ádu týkající se hlavn? autorské sout?že. Hlavní zm?nou bylo omezení maximálního možného po?tu odevzdaných písní na dv?. Díky tomu odevzdalo 105 autor? 210 písní. V interpreta?ní sout?ži postoupilo z oblastních do krajských kol 131 sout?žících z nichž se 24 probojovalo do finále.

Milníky Porty

Robert Křesťan1987
Porta se díky své navštěvovanosti stala zajímavým objektem pro hudební vydavatelství, noviny, časopisy i rádia. Díky známosti Porty se do médií dostávala folková, trampská a country hudba. Mnohdy se stávalo, že oblastní kola byla pro rozvoj této hudby důležitější než finále.