Zpěvník

Svou ?íši skalní král král? hrd? st?eží, zem se s nebem pojí
Království skalní, ze štít? na sta v?ží, co sv?t sv?tem stojí
Zná sílu v?k? i moudrý p?ed ním kleká, zkamení, kdo se bojí
Do bájí p?edk? smí vstoupit, kdo ho potká,
kdo zlý, neobstojí.

Zpěvník

          
Ve starých knížkách za listem list obracíš,
příběh svůj hledáš, v myšlenkách se navracíš do let dávných.
Možná jsi básník, co hledá ten nejlepší rým,
chvilku se zasníš a já očím svým nevěřím,
máš ten správný.

Zpěvník

               
Bude p?lnoc a mn? v uších zní pár písní
které kdysi pro m? byly vším, já snad sním
jenom poskládaných tón? pár
p?esto je v nich láska, chlad i žár
touha postavit si nad ?ekou d?m z tón?

Zpěvník

1. Jarmila vždycky mi radila,
abych pracovní dobu dodržel,
dneska mn? ale náramn?
táhlo dom?, a tak jsem prost? šel
Jarmila má totiž dneska narozeniny,
proto jsem dnes p?išel d?íve o dv? hodiny,
na stole sklenice, smích slyšet z ložnice,
v p?edsíni stojí pánské st?evíce.