Zpěvník

Láká i d?sí ten bou?livý proud
odvážné zbaví i bázlivých pout
z hor když se valí
a cestu svou hledá si sám

Zpěvník

Text: Michal Pravec
Hudba: Michal Pravec, Viktor Levitus

A? se sletí havrani
a? se nebe zatáhne
a plá?e do dlaní
matky zem?

Zpěvník

hudba a text: Ivo Viktorin

Miluju noc, tu vlahou
Kdy toužím nést se mlé?nou dráhou
A když se vysouká z v?ní p?n
Já miluju den

Zpěvník

hudba a text: V. K. Tomáško                      

Až jednou z vlasů si zapleteš cop, krásná jak portréty ze starých dob,
štíhlá a pyšná jak benátská číš, jinému nahá už nezatančíš.

Zpěvník

                            
Lákají dálky, v p?íboji lo?ka se houpá,
ospalé slunce z mo?ských p?n nad obzor stoupá.