Archiv 2009

Dobrý den p?átelé, dovolte, abychom Vás co nejsrde?n?ji pozvali na letošní ro?ník Setkání v zámecké zahrad?, které se koná v obci Herálec u Humpolce tento víkend 14. - 15. srpna. Podrobnosti o míst? konání, programu, možnosti ubytování najdete na našem webu.

Archiv 2009
Petr Kocman, který připravil Hodinu hvězd v Lesním divadle, připravil další překvapení pro své příznivce a příznivce country.
Dne 10.7. v 18.30 vystoupí na zámku Štiřín se svojí skpinou PK Band. Ani zde nebude chybět host.

Archiv 2009
Existuje až překvapivě stabilní rodina interpretů a skupin, které se pravidelně každý rok hlásí do podorlického kola Porty v Kostelci nad Orlicí. Pro mě, jako pravidelného porotce, je to velice zajímavá zkušenost, sledovat vývoj některých z nich a ověřovat si, jestli naše soudcovské postřehy z let minulých nebyly mylné, eventuelně jak zabírají naše rady.

Archiv 2009
Odpolední oblastní finále bylo pokračování maratonu. Z obou předkol postoupilo dvanáct skupin. Přidali se lonští finalisté národního finále v Řevnicích - Strašlivá Podívaná Plzeň, Bodlo Chodov, Netřísk Chodov, tedy celkem patnáct kapel. Jampet, Frýda&Company, Aplle, Levoruký Eda a J. Denysyuková nezklamali, vystoupeni jim vyšlo.

Archiv 2009

V západo?eské oblasti prob?hla dv? p?edkola.To první v Plzni - Roudná.Termín, sál vše dop?edu domluveno, ale to bylo nanic. Agentura která léta p?edkolo zajiš?ovala ke konci roku skon?ila. A tak na poslední chvíli za?ít znovu. S pomocí kamarád? z plze?ské skupiny Jolly Band a hlavn? Miloše se vše našlo a tak 26.3. se mohlo uskute?nit plze?ské p?edkolo v p?íjemném prost?edí v Country salonu v Roudné.

Archiv 2009
Moravskoslezským oblastním kolem, které proběhlo V sobotu 25. 4. 2009 skončila oblastní kola letošní Porty. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 246 kapel či sólistů, na pódiu vystoupilo celkem 837 muzikantů. Všechna oblastní kola navštívilo bezmála 2000 diváků. Nejvěší počet diváků bylo letos v Severomoravském kole, a to 420 diváků.