Archiv 2009
Naše kapela v lét? nato?ila (s Ji?ím Lábusem v hlavní roli) videoklip k písni "Parcely na M?síci" a ten bude premiérov? pušt?n b?hem našeho váno?ního Zhasínání, které za?íná v pátek 18. prosince v 19,00 hod vzhledem k promítání výjime?n? v novoborském kin?. Ji?í Lábus, který se v klipu zhostil hlavní role!, bude p?ítomen a zpovídán, takže lákadlo by bylo :-).

Archiv 2009
Milí přátelé, nabízíme příjemně strávený sobotní večer, daleko od rozpálených sporáků, rozzuřených vysavačů, či zavirovaných nákupních center.

Archiv 2009
Letošní poslední pokra?ování koncert? z cyklu T?ináctého na t?ináctce, do kterého si východo?eský zp?vák a kytarista, zakladatel kapely
Oboroh, Slávek KLECANDR zve rozli?né hudební hosty, se chystá na t?ináctý prosincový den. Tentokrát budou hosté ve?era dva, manželé
Irena a Vojt?ch HAVLOVI se svým adventním programem.

buy cialis for women online buy cialis canada - millpharmacy.com buy cialis next day delivery