V západo?eské oblasti prob?hla dv? p?edkola.To první v Plzni - Roudná.Termín, sál vše dop?edu domluveno, ale to bylo nanic. Agentura která léta p?edkolo zajiš?ovala ke konci roku skon?ila. A tak na poslední chvíli za?ít znovu. S pomocí kamarád? z plze?ské skupiny Jolly Band a hlavn? Miloše se vše našlo a tak 26.3. se mohlo uskute?nit plze?ské p?edkolo v p?íjemném prost?edí v Country salonu v Roudné.

Přihlášeno 12 skupin. Byl jsem zvědav na Horažďovický WOW trio (bylo jich sedm), kteří vedli v plzeňské Lokálce a na Fregatu, která po delší odmlce se vrátila. Dále Bodlák a další. Porota na úrovni vybrala šest postupujících - Fregatu, Frýda & Company, MyTři (dva hráli, třetí "na cestě"), Janča a Švantnér, Za Trest a Jampet - obě skupiny překvapením, soutěží na Bráně. Diváci, zaplněný salon a spokojenost všech, takže za rok v Roudné.

Co se líbilo - prostředí, diváci, vysoká úroveň soutěžících a prosazení mladých mezi veterány. Pomoc kamarádů bez jakékoliv nároků na odměnu.
Co se nelíbilo - neúčast kvalitních skupin - Alternatíva, Perníková Chaloupka a dalších a proč?
Při stávajících pravidlech mají minimální šanci postopit do národního finále, a tak jezdí na festivaly jinam.

Druhé předkolo se konalo 18.4. v Březové u Sokolova. Tradičně vysoká účast, dobře připraveno s velkou podporou města. Děvčata, která připravovala výzdobu podia, jsou hodnocena jako nejlepší. Také dostala pozvání do Ústí připravit scénu Trampského Potlachu. Představilo se 16 skupin, takže nápor pro všechny. Za zmínku stojí Alison, Drc, Levoruký Eda, BG4, Aplle(přijeli zkusit štěstí z Plzně), ti potvrdili svojí kvalitu, překvapením byl nováček Porty H plus z M. Lázních. A opět nástup mladých - ZNN, SWEET VOICES J. Denysyukové. Ti všichni přispěli k vysoké úrovni předkola - nejlepší za předcházející ročníky (nejen můj názor). Takže se bylo na co těšit. Do finále porota vybrala Drc, Aplle, Levoruký Eda, Alison, J.Denysyuková a H plus. Tím v podstatě Porta pro soutěžící z předkol skončila.

Co se líbilo - Prostředí, diváci nešetřili potleskem a znají "umí", učinkující v pohodě a nástup mladých jako v Plzni. Co se nelíbilo - těžko hledat.

Z západu Kája Pýcha