Zden?k Ham?íkObyvatelé Olomouce se mají letos na podzim na co t?šit. Krom? obvyklých divadelních p?edstavení a koncert? na n? 4. - 6. listopadu ?eká i historicky první ro?ník multižánrového hudebního festivalu Píšu písni?ky. A ty?.

Mohelnickému písni?ká?i Zde?ku Ham?íkovi se letos splní jeho dlouholetý sen. V termínu 4. – 6. listopadu p?ipravuje v Divadle hudby v Olomouci první oficiální ro?ník hudebního festivalu autor? interpretujících vlastní hudbu „Píšu písni?ky. A ty?“. P?íznivci alternativní hudby si tak budou moci po celé t?i dny užívat vystoupení, na nichž se p?edstaví známí i práv? vycházející ?eští písni?ká?i a písni?ká?ky. „P?ijede nap?íklad Luboš Jav?rek s Bokomarou anebo Žamboši, nositelé And?la 2006 za nejlepší album v žánru folk&country. Ú?ast nám ale p?islíbil i etnofolkový písni?ká? Niceland, lo?ský vít?z hudební sout?že Coca-Cola PopStar, a spousta dalších,“ uvedl Ham?ík.

Kromě hlavních večerních koncertů, které se uskuteční v Divadle hudby, čeká na návštěvníky v kavárně Kratochvíle už v odpoledních hodinách tzv. open scéna, na níž se představí začínající autoři. V rámci festivalu zároveň proběhne soutěž o nejlepšího mladého písničkáře. Ta byla zahájena už druhý týden v září a na festivalu budou oficiálně zveřejněny její výsledky. „Jedním z velkých cílů festivalu bylo dát prostor začínajícím umělcům a upozornit na nové talenty. Už teď máme open scénu zaplněnou a věřím, že se budeme mít na co těšit. I nahrávky soutěžících slibují příjemnou zábavu,“ poznamenává hlavní organizátor. Pro zájemce jsou navíc připraveny besedy se zajímavými osobnostmi a hudební workshopy, na kterých se budou moci blíže seznámit s problematikou z oblasti autorské tvorby. Například na středeční odpoledne je připraveno setkání s výrobcem kytar Janem Michálkem, jehož nástroje proslavili písničkáři jako Jarek Nohavica, Karel Plíhal či Ivo Jahelka.

Více informací o festivalu „Píšu písničky. A ty?“, detailní program a pravidla soutěže pro mladé písničkáře najdete na www.pisupisnicky.cz a www.hamrik.cz.