Míša Leicht (Cop), Marek Dráb – Špek (ex Nová sekce a ex Kamelot) a Zden?k Fík (Cop), to je p?íležitostná formace Míša Leicht & company, která bude hrát Míšovy necopácké písni?ky, jako host našeho pravidelného koncertu v P-klubu Trojická 10 v Praze 2. My, kapela Sekvoj, p?isp?jeme do programu kolekcí našich písní, mezi kterými divák?m p?edstavíme první z t?ch, které se chytáme nahrát na naše p?ipravované album. Cédé?kový debut Sekvoje v novém tisíciletí vyjde p?ed za?átkem festivalové sezóny 2009. Oproti tomu náš koncert s Míšou Leichtem & comp. prob?hne už již p?íští úterý, 21. ?íjna 2008 od 20 hodin.
Internetové odkazy: www.leichtmusic.cz, www.copmusic.cz, www.sekvoj.wz.cz. Sekvoj