1. Myslíte si, že je to pro Portu velký problém, že se musí vypnout aparatura ve 23:00 a p?es to vlak nejede?
Pokud je to na?ízení M?Ú, nedá se s tím nic d?lat. Že koncerty kon?í v jedenáct hodin by nám nevadilo. D?ležité ale bude, aby fungovaly nadále všechny stánky s ob?erstvením jako zázemí pro sejšnování, kde m?že z?stat i po oficiálním ukon?ení v?tší množství návšt?vník?.

2. Jak se vám zdá novinka, že se bude obměňovat porota a tedy i její předseda častěji než bylo zatím zvykem?
V tom by neměl být problém. Měli by v ní být lidé, kteří mají všeobecnou a přirozenou autoritu muzikantů i posluchačů.

3. Zúčastnili jste se celého Porta systému od oblastních kol až po Ústí... je pro vás třívrstvá Porta problematická?
Bavili jsme se o Portě v hloučku muzikantů na jednom z letních festivalů. Stěžejní myšlenka nevyšla ze mě, což mě mrzí... S ohledem na chuť ústeckých občanů poslechnout si "výběr z výběrů" nám přišlo na mysl, že Porty už "byly rozdány" v Řevnicích a do Ústí by mohlo jet těch letos vybraných sedm (možná až deset) soutěžících skupin, které by byly rozptýleny mezi vystoupeními profesionálních muzikantů. Naši známí v okolí našeho bydliště chtěli vysvětlení, zda má soška Porty získaná v Řevnicích menší váhu než Porta jako trofej z Ústí nad Labem.

4. Je pro vás žánrový rozptyl Porty dostatečný?
Ano. Je dobře, že se zde mohou prezentovat i skupiny na "pokraji žánrů". Jen má potom porota, v současné době se OPĚT snažící rozdělovat hudební tělesa na F nebo T nebo C (Bg), ztíženou situaci. Problém jak vybrat z Řevnic do Ústí kapelu swingující s rockovou basovou linkou a dobrem nebo banjem a etno zpěvem - sám nevím, kam bych ji zařadil. Bude mít šanci mezi trampskými soubory nebo ji budu vybírat jako folkovou?

5. Přihlásíte se znovu do soutěže?
Ano. Dokud nebudeme moci hrát na Portě jako hosté, tak ano. Rádi jsme si zvykli jezdit na Portu stejně pravidelně jako na některé jiné festivaly.

6. Co se Vám líbilo a co byste změnili?
S největší pravděpodobností, potvrdí se to až časem, byla volba přírodního divadla v Řevnicích dobrý tah. Příjemné prostředí, vizuálně lahodící oku, navozující atmosféru jen středně velkého ale kvalitního festivalu. Poznamenal bych, že v Ústí i Řevnicích by se měla ještě jednou promyslet umístnění a počet vedlejších, recitálových scén. V každém případě by byl na místě kvalitnější rozpis kde která skupina či písničkář vystupuje.

Radek, Netřísk a Bodlo

Díky za Portu ...jvz