Nejslavn?jší folkový a country festival Porta rozezn?l o víkendu 27. – 29. ?ervna 2008 ?evnice u Prahy. Jeho jedena?ty?icátý ro?ník se uskute?nil poprvé ve St?edo?eském kraji, v ?evnickém Lesním divadle. Krom? hudebních stálic, jakými byli i ŽALMAN & SPOL., se svým fanoušk?m p?edstavil, coby muzikant, i st?edo?eský hejtman Petr Bendl.

Lesní divadlo, kde se na pódiu střídali soutěžící o Portu s hvězdami country hudby, klasiky trampských songů a majiteli port z posledních let nebo folkaři zvučných jmen, nebylo ale jedinou scénou festivalu. Hrálo se i na malé scéně u řevnického Zámečku, a to v sobotu od 10 do 14 hodin.

Hlavním programem byly recitály soutěžních kapel. V oblastních kolech se do finále probojovalo 29 soutěžících z 240 přihlášených skupin a interpretů.

O víkendovém programu vystoupili např. Věra Martinová, Robert Křesťan a Druhá tráva, Cop, Petr Kocman a PK Band, Reliéf, Jan Nedvěd, Petr Bende, AG Flek, Hop Trop, Žalman a spol. nebo Jakub Šafr.

Kromě krásných hudebních zážitků, připravili organizátoři Porty několik zajímavých doprovodných akcí. Výstava fotografií z historie Porty nebo sázení stromů v akci Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání.

Porta je slovo pocházející z latiny a znamená brána. Tímto slovem byl nazván soutěžní hudební festival s podtitulkem „Celostátní festival country & western music a trampských sborů“. Byl založen v roce 1967 v Ústí nad Labem. Název festivalu je inspirován jménem údolí Labe v místech, kde prochází Českým středohořím a kterému se říká Porta Bohemica - Brána Čech.

Festival se skládá ze soutěžních oblastních a krajských kol, z nichž postupují vítězové do celostátního finále. Soutěž dává příležitost především začínajícím skupinám a je určena pro žánry trampská píseň, folk a country. V průběhu několika desetiletí festivalem Porta prošla celá řada dnes známých hudebních skupin a osobností českého hudebního života.

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/porta-2008-sklidila-v-revnicich-uspech.htm
http://www.petrbendl.cz/article.asp?thema=2153&item=40308