V sobotu 12.07.2008 sa uskuto?nilo v Skalici finále slovenskej ?asti Porty alebo Folkscény. Z desiatich ú?inkujúcich postúpili do medzinárodnej Porty v Ústí nad Labem dve formácie: Divozel z Košíc a Mysami z Bratislavy. Za výraznej podpory moderátora Ji?ího „Moravského“ Brabca a majstrov zvuku bolo toto finále prekvapením a spestrením sobot?ajšieho poobedia. Opä? však návštevnos? asi v?aka krásnemu letnému po?asiu bola slabšia ?o sa na výkonoch jednotlivých formácií naš?astie výraznejšie neprejavilo.

Po vyhlásení postupujúcich však vznikol problém kto vlastne do Ústí pôjde nakoľko obidve formácie mali už dlhšie dohodnuté produkcie. Je na zváženie či by sme sa nemali nad týmto zamyslieť a držať si tento termín otvorený i keď muzikantské krédo „kšeft je prvoradý“ si samozrejme musíme ctiť a vážiť. Aj týmto prístupom dávame ocenenie organizátorom, nakoľko zorganizovať takúto dlhodobú akciu stojí nemálo síl ako aj ostaným kolegom ktorí do tohto finále nepostúpili. Medzi divákov však neprišli takmer žiadni „muzikanti“ ktorí by si chceli pozrieť „finalistov“ a prípadne sa inšpirovať. Bolo tam dosť organizátorov festivalov, alebo koncertov a určite by si našli možnosť pohovoriť si s nimi. Takže opäť „klasicky“ náš prístup k muzike. A nakoniec aj tých finalistov bolo na vyhlásení pomenej takže sa s nimi nemohli organizátori na záverečnom „seminári“ rozlúčiť nakoľko záujem sa stratil s prichádzajúcou búrkou. Bolo to však podujatie, ktorému treba zatlieskať a pripájam potlesk všetkým interpretom.

ferino

Zdroj: http://folk.sk/clanok/finale-folksceny-2008-uspesne-za-nami