?evnice se nachází cca 6km od hradu Karlštejn a tak by byla ur?it? škoda tento poklad Království ?eského nenavštívit. Historii hradu nemusím jist? nikomu p?ipomínat, p?esto mi nedá zmínit alespo? n?jaké informace. Jestli si na základ? filmu Noc na Karlštejn? myslíte, že tento hrad byl založen pro císa??v oddych od manželek, tak se pletete. Byl postaven roku 1348 Karlem IV. nejen jako císa?ská rezidence, ale zejména jako pevnost, ur?ená k uchování sbírky svatých relikvií a císa?ských korunova?ních klenot?.

Toto místo se hemží pověstmi, které zde v průběhu staletí vznikaly. A kdo z nás se na základní škole neučil Nerudovu Romanci o Karlu IV… takže pokud se vám v okolí Řevnic zalíbí a české víno vám nepřijde zprv trpké, nýbrž milé zas, určitě navštivte na přelomu září a října Karlštejnské vinobraní.
A až půjdete na Karlštejn, jistě vám to nedá a zastavíte se u Budňanské skály. Což je pro změnu poklad geologický. Na tomto odkryvu můžete vidět zvrásněné silurské a devonské vrstvy a nechat se unášet představou, jak to tady v těch prvohorách, na dně moře, před 420-400 miliony lety asi vypadalo…

Připravila Pavla Stodolová, zdroj: www.hrady.cz