Držitel t?í Autorských, dvou Interpreta?ních a jedné Zlaté Porty, interpret osmi p?evážn? autorských alb (z nich jedno dvoudiskové), mohutný a napohled trochu nep?ístupný spící medv?d, zasloužilý portovní porotce a muž ?asto p?ekvapivých, moudrých post?eh?. To je ve stru?nosti Standa Dan?k – Wabi, autor nesmrtelné Rosy, ale taky potrhlé Tonky a ?ady písní, které nesmazateln? pat?í ke zlatému fondu trampského muzicírování. Na scén? v n?m procitá bezprost?ední chasník a spolu se svým par?ákem, temperamentním kytaristou Milošem Dvo?á?kem, rozdává pohodu písni?kami, které si rádi zpíváme s nimi. (více na http://www.wabi.cz/)

Píšeš raději na linkovaný, čtverečkovaný, nebo čistý papír?
Nejraději píšu, když mám nápad. Na podkladu pak většinou nezáleží.

Papír, nebo sešit?
Třeba i účtenka. Jsou nápady, které nepotřebují rozlehlou bílou plochu.

Propiska, tuha, nebo fix?
Co je zrovna po ruce. Byly časy, kdy fungovala jako poměrně trvalý záznamový materiál paměť. Kde jsou?

Doma, nebo venku?
Jak kdy.

Přemýšlíš o tom, udělat pár koncertů s víc lidma? Třeba ještě housle, nějaká rytmika (percuse), dvě krásné sboristky?
Těma sboristkama jsi mě „nakous“. Ale přes všechny estetické a kdo ví jaké další výhody, nic nenahradí léty sehranou partu.

Máš teď období pracovní, nebo lenošný? Myslím tvorbu.

Člověče, nevím. Čas od času mě něco napadne a já to rychle nacpu do harddisku, ale aby se z toho něco pořádného urodilo, tak to zas až tak moc ne.

Skládáš do šuplíku? Je tam něco žhavýho?
Snažím se věřit, že ano. Proto jsem si taky šuplík vyšamotoval.

Myslíš že Pokr, který se např. vysílá v TV má být uznán jako sport, tedy jako šachy?

Abychom měli jasno. Máš na mysli poker? Tu karetní hru plnou adrenalinu a jemné psychologie, matematiky a hereckých etud, v níž pravidelně nevyhrávám? Tak ta už měla být dávno olympijskou disciplinou, protože stejně jako celá olympiáda je hlavně o penězích.

Hraješ šachy, nebo mariáš?
Obé. Domnívám se bláhově, že poměrně dobře, ale soupeři a spoluhráči mě občas přesvědčí o opaku.

Umíš něco extra kromě muziky? Třeba zapojit elektrický obvod?

Nebude-li příliš komplikovaný, poradím si. Dospíval jsem přece v době, kdy platilo heslo: „Co si sám neubastlíš, nemáš.“

Jak dlouho máš kytaru, kterou s sebou vozíš na koncerty? A jaká to je?
Rok a půl ? Nevím přesně. A o značce se mohu zmínit teprve, až vyjmenuji svoje předchozí „mazlíky“, jako byla dvanáctistrunka Shiro od Rossberga z Mnichova, šestka od Krauze z Budějic, Ovation Ballader od Petra Kalandry a Takamine Santa Fe od kluků z Guitarparku na Jungmaňáku. Odtud jsem si přinesl i svůj nejnovější poklad, Taylor 411ce.

S kým by sis na Portě chtěl zahrát nebo zazpívat dohromady, kromě Dvořáčka samozřejmě...?
Takových lidí bych bylo. Otázkou je, zda by oni chtěli zpívat se mnou ?

Můžeš napsat alespoň 3 důvody, proč by měli lidi letos přijet do Řevnic na Portu?
Našel bych jich určitě víc, ale chceš-li jen tři…. Spousta nádherné muziky. Spousta nádherných lidí (tím nemyslím jen účinkující). Kouzelné prostředí.

Na Portě už jsi byl v několika rolích. ... Soutěžícím zpěvákem, soutěžícím autorem, hostem a hvězdou Porty, taky porotcem a letos 27. 6. budeš i spíkrem. Považuješ tím pádem Portu za" svoji zem"? a těšíš se na roli spíkra?
Myslím, že jsem to už mnohokrát zdůraznil, že jsem s Portou bytostně spojen a že jí vděčím za mnohé. A teď k tomu moderování. Ani nevím. Mám už jisté zkušenosti a vim, že je to práce veskrze nesnadná. Máš-li respektovat svůj úkol, vyplnit smysluplně mezeru mezi jednotlivými kapelami a neexhibovat, musíš být maximálně soutředěný. A to za situace, kdy se z monitorů ozývá: „razdvarazdva, víc basy, míň banja, lodyhalodyha, mám tam málo zpěvu, třistatřicettřistříbrných…dobrý“ , a do toho zoufalé výkřiky mistra zvuku: „pojďte mi na mikrofon! Vánek nesejmu! Já se na to….“. Každý musí uznat, že udržet v takovém mumraji myšlenku a slovosled je úkol hodný génia. Tím nejsem, takže se předem omlouvám :-).

Vypadá to, že se letos Porta probouzí ze zimního spánku a že zase rozkvete. Co bys jí doporučil, aby zase neusnula, jak po roce 92?
Snadná odpověď, pravil Děd Vševěd.:-) Obětavé a nezištné pořadatele, zajímavé a uchu příjemné muzikanty, vlídné sponzory, příznivě nakloněmého Svatého Petra a hlavně…Jeho Veličenstvo Publikum. Vstřícné, hravé a tolerantni, jak to bylo na Portách vždy zvykem. Jdu za to zapálit svíčku do kostela.

Letos bude součástí Porty také Řevnický Stetson, tedy hraní do klobouku, tedy Open scény.
zahrál by sis pár písniček třeba v Cukrárně, nebo v Modrým domě?

Kdekoliv, kde to bude mít smysl.

Byls vyzván a požádán, abys napsal novou písničku speciálně pro Portu., která by pak vyšla i na CD Porta Ŕevnice 2008. Napíšeš?
Tohle je jediná otázka, na niž neznám odpověď. Ale věřím, že ano.

Díky za rozhovor.

Ptal se Jirka Vondráček, hlavičku připravil Cimbura
Foto: www.kapela-listek.cz/ht/fotografie/2007_1.html