M?žete se t?šit na n?kolik profil? osobností, které na Port? vystoupí. Nabídneme vám p?ehled toho, co Porta pro své návšt?vníky chystá. Ve vysílání vám nabídneme možnost vyhrát volné vstupenky do ?evnic. Vyrazíma na Portu i s reportážním mikrofonem, takže bezprost?edn? po Port? uslyšíte v našem vysílání výsledky, rozhovor s vít?zem...
Ale hlavn? vás na Portu budeme zvát, protože po hubených letech v Plzni a v Jihlav? to vypadá, že Porta nabírá nový dech a že má smysl být u toho. Tak nezapome?te - 27. - 29. ?ervna, Porta v ?evnicích.
(www.radiofolk.cz)