Každý den se p?esn? v 0:00 objeví na Portýru nový ?lánek. Kdo je zv?davý a nem?že spát nebo je no?ní pták, m?že si ?lánek p?e?íst ješt? teplý :-). Pokud dostanu hudební aktualitky p?es den a budu-li zrovna u po?íta?e, budou vyv?šovány ihned. Nebudu-li u po?íta?e, tak až p?ijdu z piva, vrátím se ze školy v p?írod? ?i až skon?í prázdniny:-). V??te, že detaily ješt? dola?ujeme:-).