Ve dnech 5. až 22. ?ervna op?t obohatí pražské kulturní d?ní již V. ro?ník Festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2008, který má v podtitulu název „Visegrad na Vyšehrad?“. Projekt navazuje na úsp?šnou tradici s p?edchozích let, kdy byl rozší?en o zahrani?ní scénu a diváci se tak mohou t?šit na ?adu nejen ?eských um?lc?, ale i na hosty ze zemí V4. V??íme, že i letošní ro?ník se ponese v duchu multikulturním a op?t se nám poda?í spojit nejen r?zné hudební i divadelní žánry, ale i kulturu národ?, které jsou si velmi blízké.
Zásadní změna oproti předešlým ročníkům festivalu je v délce jeho trvání. Pro letošek je pro všechny příznivce připraveno celých 17 dní divadla a hudby pod širým nebem. Jako již v minulých letech se vše bude konat na Letní scéně NKP Vyšehrad. Každý den bude rozdělen do dvou části. Dopoledne tradičně bude patřit scéna dětem a mládeži, kterým nabídne svá představení soubor divadla Příbram, odpoledne a večery pak vyplní mezinárodní přehlídka divadla a hudby pestrou směsí žánrů a jazyků. Program oficiálně začne ve čtvrtek 5. června v 19:00 a to slavnostním zahájením.

Dramatické umění reprezentují skvělá představení jako „Hrdý Budžes“ s nezapomenutelnou Bárou Hrzánovou v hlavní roli, dále „Zahradní slavnost“ Václava Havla v podání legendárního divadla Husa na provázku a např. „Nebe na zemi“ divadelního souboru (DAŽ) přináší ukázku amaterské scény .
Hudební scéna nabízí kromě již tradičních „Koncertu legend“ (Kamil Střihavka a Abraxas) a „Vyšehradské porty“ (Ivo Jahelka, Lojzo, Semtex, Dana Houdková) i další koncerty s vynikajícím mezinárodním i tuzemským obsazením.Přijede Laco Deczi a zahraje s dětským smyčcovým orchestrem Jeseník, Petr Kocman a přátelé se objeví v rámci večera „Vzpomínka na Karla Černocha“ , zazáří Jarmila Šuláková , Marie Rottrová a řada dalších. Tohle je jen nepatrná část obsáhlého programu. Výběr je skutečně široký.
Unikátní zážitek opět slibuje nevšední propojení žánrů v pátek 20.června, kdy diváci uvidí a uslyší nejen židovský orchestr Šarbilach, ale zároveň i představení „Židovský Poker“ Dividýlka Slaný (vlastní dramatizací povídek světoznámého humoristy Ephraima Kishona).
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na pomoc těm, kteří ji potřebují. Charitativní koncert, jehož výtěžek bude věnován Jedličkovu ústavu, letošní ročník zahajuje. V rámci „Dne pro Jedličkův ústav“ (čtvrtek 5.6.) vystoupí Wabi Daněk, Vladimír Mišík a ETC a samozřejmě i The Tap Tap orchestr, kterému je výtěžek konkrétně určen.
Čestnou funkci prezidenta této přehlídky opět přijal Stanislav Wabi Daněk.
Projekt festivalu je podporován ze strany Magistrátu hlavního města Prahy i mezinárodních institucí - Mezinárodní visegradský fond).

Předprodej vstupenek v běžných sítích a na stránkách festivalu www.vysehrani.cz.
Festival bude bezbariérový, občerstvení v místě zajištěno. Počasí objednáno příznivé.

Tiskový servis Vyšehraní 2008
Martina Dimmerová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.