V sobotu 17. kv?tna se uskute?ní v Praze – Pitkovicích letošní druhý Pitkovický folk. Na b?eznovém prvním dílu se sál Pitkovické hospody – místa konání - naplnil tém?? do posledního místa a session se protáhl až do p?l šesté, kdy odcházelo asi patnáct posledních vytrvalc? na MHD. Tuto sobotu lze o?ekávat, že se koncerty odehrají již pod širým nebem, ale deš?ová varianta na sále je samoz?ejm? v záloze. Od 17:00 se postupn? na pódiu p?edstaví Marien, Šantré, Stráníci a po?ádající Hluboké nedorozum?ní. Vypnutím aparatury ovšem podobně jako v březnu akce neskončí. Na koncerty naváže session a nebudete-li spěchat na poslední autobus, můžete se s účinkujícími i dalšími hudebníky prozpívat až do brzkého rána. Pokud si chcete užít příjemný hudební sobotní podvečer nebo i noc, budeme se na vás těšit. Do Pitkovic se dostanete autobusem 232 od metra C - Háje (zastávka Hříbková). V případě pěkného počasí ale doporučujeme vyrazit už po obědě na výlet údolím Pitkovického potoka, případně Botiče. Petr Vratný