Hraní do klobouku - novinka, kterou letos vyzkoušíme a která by m?la rozeznít ?evnice na nám?stí, na nádraží, nebo n?kterou z hosp?dek, kde se bude ?epovat pivko Ferdinand. P?edpokládáme, že tuhle možnost využijí sout?žící kapely i n?kte?í z host?, když budou mít zrovna volno. Ale když bude chtít n?kdo p?ijet a zahrát si na volném place, je vítán a m?že se p?ihlásit u produkce Porty, aby mohl být za?azen do tišt?ného programu ?evnický Stetson.